Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
disciplina project by teachmeplease  (DSCP)
DISCIPLINA Project by TeachMePlease (DSCP)
15 người thích điều này

DISCIPLINA Project by TeachMePlease - Russian Ruble Biểu đồ (DSCP/RUB)

Tỷ lệ chuyển đổi từ DISCIPLINA Project by TeachMePlease sang RUB cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android