Tiền ảo: 5264
Sàn giao dịch: 356
Giá trị vốn hóa thị trường: 273.010.829.685 $ -2,5%
Lưu lượng 24 giờ: 62.254.437.794 $
Ưu thế:
BTC 65,1%
ETH 8,26%
XRP 4,86%
district0x  (DNT)
district0x (DNT)
$0,00995223 -6,7%
0,00004743 ETH -4,1%
836 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$6.585.099
KL giao dịch trong 24 giờ
$440.752
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00973305 / $0,01077358
Nguồn cung khả dụng
669.221.716 / 1.000.000.000
DNT
USD

Sàn giao dịch district0x

* Theo mặc định, các cặp được hiển thi theo "Điểm tin cậy". Đọc phương pháp luận hoặc cung cấp cho chúng tôi phản hồi của bạn.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread Độ sâu +2% Độ sâu -2% Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000099 BTC
1.0% 2.822 $ 9.822 $
131.686 $
13382687,081 DNT
29,88% Gần đây
2
0 $
0,000001 BTC
2.0% 5.363 $ 2.981 $
17.945 $
1799288,636 DNT
4,06% Gần đây
3
0 $
0,00004732 ETH
0.87% 3.759 $ 2.519 $
21.042 $
2119422,740 DNT
4,77% Gần đây
4
0 $
0,01 USDC
1.21% 1.284 $ 2.242 $
21.690 $
2165259,000 DNT
4,90% Gần đây
5
0 $
0,031935 XRP
1.03% 2.159 $ 9.683 $
46.193 $
4680124,000 DNT
10,44% Gần đây
6
0 $
0,000001 BTC
2.0% 5.363 $ 2.981 $
17.947 $
1799288,636 DNT
4,06% Gần đây
7
0 $
0,00000099 BTC
1.0% 33 $ 829 $
637 $
64509,000 DNT
0,14% Gần đây
8
0 $
0,000000987 BTC
2.96% 0 $ 41 $
1 $
58,000 DNT
0,00% Gần đây
9
0 $
0,00004821 ETH
3.45% - -
149.284 $
14756656,000 DNT
33,87% Gần đây -
10
0 $
0,00000098 BTC
6.53% - -
10.222 $
1049302,000 DNT
2,32% Gần đây -
11
0 $
0,00004665 ETH
11.65% - -
16.602 $
1679036,062 DNT
3,74% Gần đây -
12
0 $
0,00000101 BTC
16.6% - -
8.047 $
798275,458 DNT
1,82% Gần đây -
13
0 $
0,000032 ETH
43.64% 0 $ 0 $
14 $
2091,660 DNT
0,00% khoảng 3 giờ trước
14
0 $
0,0000489300511793 ETH
- - -
0 $
0,000 DNT
0,00% khoảng 2 giờ trước -
15
0 $
0,00004613 ETH
- - -
1 $
100,000 DNT
6 ngày trước -
16
0 $
0,000058568 ETH
23.89% 309 $ 0 $
0 $
0,000 DNT
7 ngày trước -
17
0 $
0,0000009 BTC
65.65% - -
0 $
0,000 DNT
3 ngày trước -
18
0 $
0,000001 BTC
- - -
0 $
0,000 3F24C
3 ngày trước -
19
0 $
0,000048 ETH
- - -
0 $
0,000 3F24C
2 ngày trước -
Show More
Anomaly BTC/USD Stale