Rank #
7 người thích điều này
divm  (DIVM)
DIVM (DIVM)
7 người thích điều này
Show Info
Hide Info

DIVM to XDR Chart

Tỷ lệ chuyển đổi từ DIVM sang XDR cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

Where can I buy and sell DIVM?

DIVM has a global 24-hour trading volume of . DIVM can be traded across 1 different markets (full list) and is most actively traded in . Read more about DIVM.

7-day price history of DIVM (DIVM) to XDR

Compare the price & changes of DIVM in XDR for the week.
Date Day of the week 1 DIVM to XDR 24hr Changes Change %
September 24, 2021 Friday N/A N/A ?
September 23, 2021 Thursday N/A N/A ?
September 22, 2021 Wednesday N/A N/A ?
September 21, 2021 Tuesday N/A N/A ?
September 20, 2021 Monday N/A N/A ?
September 19, 2021 Sunday N/A N/A ?
September 18, 2021 Saturday N/A N/A ?
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android