Tiền ảo: 4692
Sàn giao dịch: 329
Giá trị vốn hóa thị trường: 251.842.317.922 $ -0,15%
Lưu lượng 24 giờ: 52.518.956.609 $
Ưu thế:
BTC 56,5%
ETH 10,6%
XRP 6,45%
dogecoin  (DOGE)
Dogecoin (DOGE)
$0,00305570 1,0%
0,00000038 BTC 1,3%
25.144 people like this
Giá trị vốn hóa thị trường
$365.596.210
KL giao dịch trong 24 giờ
$72.388.033
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00295626 / $0,00308180
Nguồn cung khả dụng
119.656.493.789 / ?
DOGE
USD

Sàn giao dịch Dogecoin

* By default, pairs are displayed according to "Trust Score". Read the methodology or give us your feedback.
# Sàn giao dịch Cặp Giá Spread +2% Depth -2% Depth Khối lượng giao dịch trong 24 giờ Khối lượng % Giao dịch lần cuối Trust Score
1
0 $
0,00000037 BTC
2.63% 59.752 $ 495.732 $
334.578 $
112486150,321 DOGE
0,46% Gần đây
2
0 $
0,00000037 BTC
2.63% 105.261 $ 233.228 $
212.309 $
71378974,414 DOGE
0,29% Gần đây
3
0 $
0,00000037 BTC
2.63% 105.260 $ 233.224 $
212.340 $
71378974,414 DOGE
0,29% Gần đây
4
0 $
0,00000037189 BTC
0.39% 16.711 $ 70.481 $
2.575.732 $
862209150,000 DOGE
3,56% Gần đây
5
ZB ZB
0 $
0,020757 QC
0.39% 20.381 $ 31.488 $
1.458.463 $
489918099,000 DOGE
2,01% Gần đây
6
0 $
0,002985 USDT
0.23% 86.997 $ 23.469 $
579.079 $
193473810,759 DOGE
0,80% Gần đây
7
0 $
0,002981 USD
0.07% 13.466 $ 42.036 $
840.791 $
282049910,000 DOGE
1,16% Gần đây
8
0 $
0,002984 USDT
0.1% 86.653 $ 23.312 $
34.034 $
11402771,000 DOGE
0,05% Gần đây
9
0 $
43 IDR
2.27% 73.580 $ 24.506 $
104.633 $
35002372,774 DOGE
0,14% Gần đây
10
0 $
0,0000003719 BTC
0.24% 22.829 $ 50.987 $
171.644 $
57412650,690 DOGE
0,24% Gần đây
11
0 $
0,002984 USDT
0.4% 28.035 $ 32.927 $
325.959 $
109210523,297 DOGE
0,45% Gần đây
12
0 $
0,0000119892 ETH
1.0% 17.062 $ 26.040 $
456.050 $
151482860,000 DOGE
0,63% Gần đây
13
0 $
0,0000003718 BTC
0.19% 22.907 $ 49.886 $
15.359 $
5138003,560 DOGE
0,02% Gần đây
14
0 $
0,00000037 XBT
2.63% 17.775 $ 52.127 $
17.303 $
5819969,139 XDG
0,02% Gần đây
15
ZB ZB
0 $
0,0029786 USDT
0.25% 3.267 $ 25.611 $
451.485 $
151563985,000 DOGE
0,62% Gần đây
16
0 $
0,00001184 ETH
0.51% 24.020 $ 11.622 $
104.140 $
34890591,120 DOGE
0,14% Gần đây
17
0 $
0,00001183 ETH
0.51% 23.939 $ 11.495 $
6.734 $
2262384,348 DOGE
0,01% Gần đây
18
ZB ZB
0 $
0,0000003714 BTC
0.51% 4.381 $ 21.561 $
118.921 $
39848872,000 DOGE
0,16% Gần đây
19
0 $
0,00298072 USDT
0.35% 7.571 $ 12.310 $
52.156 $
17496251,311 DOGE
0,07% Gần đây
20
0 $
0,00000038 BTC
2.63% 8.488 $ 11.186 $
16.435 $
5380197,039 DOGE
0,02% Gần đây
21
0 $
0,00301753 USDT
0.95% 10.458 $ 5.743 $
44.708 $
14814947,707 DOGE
0,06% Gần đây
22
0 $
0,00301753 USDT
0.95% 10.458 $ 4.449 $
44.827 $
14814947,707 DOGE
0,06% Gần đây
23
0 $
0,002985 USDT
0.03% 804 $ 4.857 $
145.061 $
48465763,180 DOGE
0,20% Gần đây
24
0 $
0,000000369 BTC
1.07% 962 $ 12.457 $
43.098 $
14529549,031 DOGE
0,06% Gần đây
25
0 $
0,00000038 BTC
2.63% 10.057 $ 5.294 $
19.842 $
6498680,472 DOGE
0,03% Gần đây
26
0 $
0,00766997 XRP
0.07% 7.250 $ 4.306 $
1.990 $
674675,460 DOGE
0,00% Gần đây
27
0 $
0,000000371 BTC
0.27% 5.339 $ 3.642 $
20.908 $
7009193,319 DOGE
0,03% Gần đây
28
0 $
0,00298276 USDT
0.13% 1.890 $ 3.418 $
50.139 $
16805792,916 DOGE
0,07% Gần đây
29
0 $
0,00300894 USDC
2.44% 774 $ 5.762 $
48.202 $
16039272,625 DOGE
0,07% Gần đây
30
XT XT
0 $
0,00000037 BTC
2.63% 2.156 $ 5.171 $
16.726 $
5624936,000 DOGE
0,02% Gần đây
31
0 $
0,002971 USDT
2.24% 207 $ 1.470 $
82.628 $
27736467,844 DOGE
0,11% Gần đây
32
CBX CBX
0 $
0,002983 USDT
0.53% 399 $ 393 $
55.363 $
18555170,000 DOGE
0,08% Gần đây
33
0 $
0,00000037 BTC
2.7% 2.951 $ 2.638 $
4.123 $
1386864,108 DOGE
0,01% Gần đây
34
0 $
0,002981 USDT
0.74% 400 $ 393 $
55.499 $
18567480,000 DOGE
0,08% Gần đây
35
XT XT
0 $
0,0029344 USDT
0.48% 23 $ 4.205 $
2.163 $
735124,000 DOGE
0,00% Gần đây
36
XT XT
0 $
0,021 SXC
2.02% 1.116 $ 3.234 $
9.450 $
3138492,000 DOGE
0,01% Gần đây
37
0 $
0,00000037 BTC
2.63% 145 $ 1.952 $
4.978 $
1673758,983 DOG
0,01% Gần đây
38
0 $
0,0000329 LTC
0.3% 7 $ 0 $
0 $
100,000 DOGE
0,00% Gần đây
39
0 $
0,00001201 ETH
0.5% 30 $ 32 $
4.030 $
1333579,143 DOGE
0,01% Gần đây
40
0 $
0,002916 USD
0.97% 226 $ 99 $
8.243 $
2826786,618 DOGE
0,01% Gần đây
41
0 $
0,0000003743 BTC
0.56% 53 $ 35 $
3.710 $
1233184,900 DOGE
0,01% Gần đây
42
0 $
0,00000038 BTC
2.63% 1.149 $ 328 $
1.650 $
539977,890 DOGE
0,00% Gần đây
43
0 $
0,000000368 BTC
1.86% 21 $ 1.270 $
398 $
134375,592 DOGE
0,00% Gần đây
44
0 $
0,000000371 BTC
1.85% 14 $ 1.045 $
2.196 $
736526,610 DOGE
0,00% Gần đây
45
0 $
39,60899734 IDR
0.73% 13 $ 15 $
1.457 $
529187,442 DOGE
0,00% Gần đây
46
0 $
0,00001181 ETH
0.93% 42 $ 54 $
213 $
71666,356 DOGE
0,00% Gần đây
47
0 $
0,00000036 BTC
2.7% 57 $ 532 $
503 $
174413,111 DOGE
0,00% khoảng 1 giờ trước
48
0 $
0,00000036 BTC
2.78% 147 $ 94 $
2.701 $
935170,217 DOGE
0,00% khoảng 1 giờ trước
49
0 $
0,00000039 BTC
2.56% 286 $ 15 $
112 $
35907,764 DOGE
0,00% khoảng 2 giờ trước
50
0 $
0,00000037 BTC
2.7% 190 $ 3 $
1.415 $
475594,866 DOGE
0,00% Gần đây
51
0 $
0,00021177 DOGE
3.87% 2 $ 10 $
0 $
117111,941 FRED
0,00% Gần đây
52
0 $
0,0029742 USDT
0.76% 3.472 $ 3.789 $
2.372.580 $
795571571,279 DOGE
3,28% Gần đây
53
8.035 $
2488935,56 DOGE
8.61% 58 $ 41.539 $
5.700 $
0,709 BTC
0,01% Gần đây
54
0 $
0,00000037 BTC
7.32% 7 $ 2 $
66 $
22061,059 DOGE
0,00% khoảng 2 giờ trước
55
0 $
0,002986 USDT
2.29% 894 $ 3.444 $
1.301.437 $
435810776,000 DOGE
1,80% Gần đây
56
0 $
0,00277 USDT
10.32% 0 $ 130 $
0 $
39,602 DOGE
0,00% khoảng 1 giờ trước
57
0 $
0,00001008 DOGE
18.05% 2 $ 0 $
6 $
181903036,645 MIC3
0,00% khoảng 2 giờ trước
58
0 $
0,0000003701 BTC
0.99% 31 $ 40 $
31.699 $
10652960,000 DOGE
0,04% Gần đây
59
0 $
0,0000119245 ETH
3.88% 2 $ 59 $
32.720 $
10882700,000 DOGE
0,05% Gần đây
60
8 $
2578 DOGE
98.06% 25 $ 4 $
12.176 $
1506,000 SINS
0,02% Gần đây
61
0 $
0,0259 DOGE
70.8% 264 $ 2 $
0 $
154,440 DOGP
0,00% Gần đây
62
0 $
12 DOGE
25.0% 3 $ 12 $
215 $
6047,147 EVC
0,00% Gần đây
63
0 $
0,1798 DOGE
29.78% 36 $ 15 $
4 $
7895,042 PAC
0,00% Gần đây
64
0 $
0,44 DOGE
49.44% 25 $ 9 $
440 $
339736,432 MMO
0,00% khoảng 2 giờ trước
65
0 $
0,00017001 DOGE
43.33% 0 $ 36 $
26 $
48293588,000 ODEX
0,00% Gần đây
66
0 $
0,00002731 DASH
41.41% 26 $ 0 $
27 $
9602,589 DOGE
0,00% khoảng 1 giờ trước
67
0 $
0,065 DOGE
35.0% 6 $ 1 $
61 $
317486,413 XN35
0,00% khoảng 1 giờ trước
68
0 $
0,270000001 DOGE
32.89% 0 $ 2 $
0 $
0,884 GIO
0,00% Gần đây
69
0 $
0,00012513 DOGE
42.59% 0 $ 21 $
2 $
6305059,223 BTCX
0,00% khoảng 1 giờ trước
70
0 $
0,0031999 DOGE
52.21% 11 $ 11 $
176 $
18581199,298 RGST
0,00% Gần đây
71
0 $
0,0000219 DOGE
54.34% 30 $ 2 $
9 $
19205077,602 EMB
0,00% khoảng 2 giờ trước
72
0 $
0,00003305 LTC
41.18% 1 $ 3 $
88 $
26331,000 DOGE
0,00% Gần đây
73
0 $
0,000034012 DOGE
44.15% 6 $ 6 $
1 $
5327019,807 SHND
0,00% Gần đây
74
0 $
0,0000015 DOGE
69.05% 25 $ 13 $
12 $
2699617464,058 EPTK
0,00% khoảng 2 giờ trước
75
0 $
0,27999999 DOGE
50.88% 1 $ 1 $
36 $
42962,273 MANNA
0,00% Gần đây
76
0 $
0,01489996 DOGE
71.81% 1 $ 0 $
38 $
855735,452 CELC
0,00% khoảng 3 giờ trước
77
0 $
0,0001062 DOGE
79.97% 4 $ 3 $
18 $
53282974,000 ETNXP
0,00% Gần đây
78
0 $
0,00002003 DOGE
84.24% 1 $ 3 $
8 $
126659966,858 FREE
0,00% Gần đây
79
0 $
0,00001111 DOGE
98.89% 0 $ 0 $
0 $
35800,000 WFF
0,00% Gần đây
80
0 $
0,00016119 DOGE
73.13% 0 $ 5 $
3 $
5724481,375 TWNKL
0,00% khoảng 3 giờ trước
81
0 $
0,020804 QC
4.76% 54 $ 105 $
123.687 $
41503002,000 DOGE
0,17% Gần đây
82
0 $
0,00000037 BTC
7.89% 0 $ 3 $
2.422 $
814494,324 DOGE
0,00% Gần đây
83
0 $
0,00000036 BTC
66.67% 7 $ 2 $
3.118 $
1079232,333 DOGE
0,00% khoảng 2 giờ trước
84
0 $
0,0000003722 BTC
0.43% 7.258.862 $ 0 $
9.774 $
3266509,848 DOGE
0,01% Gần đây
85
0 $
0,00000036 BTC
2.7% 95 $ 38 $
2.912.583 $
1006421044,000 DOGE
4,02% Gần đây
86
0 $
0,00001185 ETH
0.17% 12 $ 27 $
1.875.171 $
627716521,869 DOGE
2,59% Gần đây
87
ZBG ZBG
0 $
0,0029799 USDT
1.12% 92 $ 70 $
937.141 $
314391166,200 DOGE
1,29% Gần đây
88
0 $
0,00001183 ETH
3.8% 98 $ 4 $
739.556 $
249442727,000 DOGE
1,02% Gần đây
89
0 $
0,00000738 BCH
100.0% 41.882 $ 0 $
6.668 $
2233252,704 DOGE
0,01% Gần đây
90
0 $
0,00000039 BTC
2.33% 68 $ 2 $
407.060 $
129794086,447 DOGE
0,56% Gần đây
91
0 $
0,000000372 BTC
2.37% 24 $ 43 $
279.164 $
93421382,688 DOGE
0,39% Gần đây
92
0 $
0,00000038 BTC
2.63% 9 $ 24 $
43.200 $
14139598,000 DOGE
0,06% Gần đây
93
0 $
0,00295955 USDT
90.26% 13 $ 1 $
8.046 $
2712456,366 DOGE
0,01% Gần đây
94
0 $
0,01911 DOGE
73.84% 177 $ 1 $
4.282 $
76212926,909 BDC
0,01% khoảng 2 giờ trước
95
0 $
6 DOGE
81.25% 100 $ 0 $
444 $
23587,000 CATO
0,00% Gần đây
96
0 $
0,00002198 DOGE
39.25% 0 $ 1 $
8 $
124458154,842 TRBO
0,00% khoảng 1 giờ trước
97
0 $
0,002 DOGE
50.0% 0 $ 10 $
49 $
8225586,781 NTBC
0,00% khoảng 1 giờ trước
98
0 $
0,0000003727 BTC
7.11% 248 $ 28 $
3.398.154 $
1133601080,000 DOGE
4,69% Gần đây
99
0 $
0,00297639 USD
10.28% 13 $ 2 $
2.850.177 $
957595431,000 DOGE
3,94% Gần đây
100
0 $
0,00000037 BTC
5.26% 105 $ 99 $
1.578.627 $
530756138,399 DOGE
2,18% Gần đây
Show More
Anomaly BTC/USD Stale