Rank #1836
dos network  (DOS)
DOS Network (DOS)
$0,016828610165 9.2%
0,00000047 BTC 13.6%
0,00000707 ETH 13.5%
10.158 người thích điều này
$0,014894425053
Phạm vi 24H
$0,016997227213
Vốn hóa thị trường $2.221.816
KL giao dịch trong 24 giờ $1.808.741
Định giá pha loãng hoàn toàn $16.827.313
Cung lưu thông 132.036.278
Tổng cung 1.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa 1.000.000.000
Hiển thị thông tin
Ẩn thông tin

DOS Network LKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2022-01-26 407.458.219 Rs 271.777.631 Rs 3,10 Rs N/A
2022-01-25 378.297.027 Rs 428.587.669 Rs 2,85 Rs 3,10 Rs
2022-01-24 348.705.925 Rs 424.559.903 Rs 2,71 Rs 2,85 Rs
2022-01-23 388.856.693 Rs 707.111.743 Rs 2,98 Rs 2,71 Rs
2022-01-22 375.115.265 Rs 141.674.721 Rs 2,83 Rs 2,98 Rs
2022-01-21 442.477.796 Rs 149.534.837 Rs 3,39 Rs 2,83 Rs
2022-01-20 468.802.304 Rs 75.863.776 Rs 3,33 Rs 3,39 Rs
2022-01-19 422.038.003 Rs 49.739.166 Rs 3,18 Rs 3,33 Rs
2022-01-18 423.357.578 Rs 67.218.707 Rs 3,21 Rs 3,18 Rs
2022-01-17 414.697.420 Rs 21.384.006 Rs 3,13 Rs 3,21 Rs
2022-01-16 425.414.794 Rs 59.796.302 Rs 3,22 Rs 3,13 Rs
2022-01-15 427.269.497 Rs 21.917.330 Rs 3,22 Rs 3,22 Rs
2022-01-14 425.336.030 Rs 21.249.944 Rs 3,23 Rs 3,22 Rs
2022-01-13 412.854.179 Rs 21.774.687 Rs 3,13 Rs 3,23 Rs
2022-01-12 395.418.802 Rs 23.402.403 Rs 2,98 Rs 3,13 Rs
2022-01-11 386.094.551 Rs 24.329.672 Rs 2,92 Rs 2,98 Rs
2022-01-10 386.241.429 Rs 17.459.560 Rs 2,92 Rs 2,92 Rs
2022-01-09 397.394.134 Rs 21.484.863 Rs 3,00 Rs 2,92 Rs
2022-01-08 432.442.810 Rs 24.460.900 Rs 3,27 Rs 3,00 Rs
2022-01-07 465.846.911 Rs 32.246.467 Rs 3,52 Rs 3,27 Rs
2022-01-06 492.931.450 Rs 16.840.511 Rs 3,72 Rs 3,52 Rs
2022-01-05 522.738.995 Rs 20.817.915 Rs 4,00 Rs 3,72 Rs
2022-01-04 532.618.448 Rs 20.371.407 Rs 3,85 Rs 4,00 Rs
2022-01-03 526.078.292 Rs 28.549.374 Rs 3,98 Rs 3,85 Rs
2022-01-02 526.160.283 Rs 28.890.478 Rs 3,99 Rs 3,98 Rs
2022-01-01 545.328.025 Rs 21.510.834 Rs 4,13 Rs 3,99 Rs
2021-12-31 528.274.680 Rs 29.157.267 Rs 3,97 Rs 4,13 Rs
2021-12-30 560.885.661 Rs 15.926.968 Rs 4,14 Rs 3,97 Rs
2021-12-29 552.844.337 Rs 24.083.408 Rs 4,19 Rs 4,14 Rs
2021-12-28 651.992.568 Rs 18.860.320 Rs 4,85 Rs 4,19 Rs
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android