dowcoin  (DOW)
Dowcoin (DOW)
$0,00322457 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-07-13 06:33:53 UTC (khoảng 13 giờ trước)
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$38.196
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
11.845.265 / 2.000.000.000
DOW
USD

Dowcoin ETH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-13 0,00001330 ETH N/A
2020-07-11 0,00001320 ETH 0,00001330 ETH
2020-07-10 0,00001321 ETH 0,00001320 ETH
2020-07-09 0,00001304 ETH 0,00001321 ETH
2020-07-08 0,00003029 ETH 0,00001304 ETH
2020-07-07 0,00003029 ETH 0,00003029 ETH
2020-07-06 0,00005498 ETH 0,00003029 ETH
2020-07-05 0,00005002 ETH 0,00005498 ETH
2020-07-04 0,00005002 ETH 0,00005002 ETH
2020-07-03 0,00004398 ETH 0,00005002 ETH
2020-07-02 0,00004403 ETH 0,00004398 ETH
2020-07-01 0,00004404 ETH 0,00004403 ETH
2020-06-30 0,00004998 ETH 0,00004404 ETH
2020-06-29 0,00004402 ETH 0,00004998 ETH
2020-06-28 0,00004308 ETH 0,00004402 ETH
2020-06-27 0,00004308 ETH 0,00004308 ETH
2020-06-26 0,00004310 ETH 0,00004308 ETH
2020-06-25 0,00004310 ETH 0,00004310 ETH
2020-06-24 0,00006012 ETH 0,00004310 ETH
2020-06-23 0,00004311 ETH 0,00006012 ETH
2020-06-22 0,00006000 ETH 0,00004311 ETH
2020-06-21 0,00005991 ETH 0,00006000 ETH
2020-06-20 0,00004304 ETH 0,00005991 ETH
2020-06-19 0,00004305 ETH 0,00004304 ETH
2020-06-18 0,00004498 ETH 0,00004305 ETH
2020-06-17 0,00005995 ETH 0,00004498 ETH
2020-06-16 0,00005995 ETH 0,00005995 ETH
2020-06-15 0,00004503 ETH 0,00005995 ETH
2020-06-14 0,00004494 ETH 0,00004503 ETH
2020-06-13 0,00006886 ETH 0,00004494 ETH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android