dowcoin  (DOW)
Dowcoin (DOW)
$0,00532485 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-08-06 10:48:09 UTC (3 ngày trước)
35 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$63.074
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
11.845.265 / 2.000.000.000
DOW
USD

Dowcoin HKD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-07 0,04126948 HK$ N/A
2020-08-06 0,04101178 HK$ 0,04126948 HK$
2020-08-05 0,04094638 HK$ 0,04101178 HK$
2020-08-04 0,04064399 HK$ 0,04094638 HK$
2020-08-03 0,153994 HK$ 0,04064399 HK$
2020-08-02 0,03740885 HK$ 0,153994 HK$
2020-08-01 0,03634927 HK$ 0,03740885 HK$
2020-07-31 0,03451983 HK$ 0,03634927 HK$
2020-07-30 0,03451983 HK$ 0,03451983 HK$
2020-07-27 0,03195742 HK$ 0,03451983 HK$
2020-07-26 0,03195742 HK$ 0,03195742 HK$
2020-07-22 0,02539911 HK$ 0,03195742 HK$
2020-07-21 0,02539911 HK$ 0,02539911 HK$
2020-07-20 0,02450532 HK$ 0,02539911 HK$
2020-07-19 0,02450532 HK$ 0,02450532 HK$
2020-07-14 0,02499256 HK$ 0,02450532 HK$
2020-07-13 0,02450271 HK$ 0,02499256 HK$
2020-07-12 0,02450271 HK$ 0,02450271 HK$
2020-07-11 0,02455381 HK$ 0,02450271 HK$
2020-07-10 0,02502234 HK$ 0,02455381 HK$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android