dowcoin  (DOW)
Dowcoin (DOW)
$0,00322457 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-07-13 06:33:53 UTC (2 ngày trước)
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$38.196
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
11.845.265 / 2.000.000.000
DOW
USD

Dowcoin LTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-14 0,00007193 LTC N/A
2020-07-13 0,00007157 LTC 0,00007193 LTC
2020-07-12 0,00007157 LTC 0,00007157 LTC
2020-07-11 0,00007187 LTC 0,00007157 LTC
2020-07-10 0,00007157 LTC 0,00007187 LTC
2020-07-09 0,00007093 LTC 0,00007157 LTC
2020-07-08 0,00016500 LTC 0,00007093 LTC
2020-07-07 0,00016500 LTC 0,00016500 LTC
2020-07-06 0,00029906 LTC 0,00016500 LTC
2020-07-05 0,00027168 LTC 0,00029906 LTC
2020-07-04 0,00027442 LTC 0,00027168 LTC
2020-07-03 0,00024318 LTC 0,00027442 LTC
2020-07-02 0,00024384 LTC 0,00024318 LTC
2020-07-01 0,00024174 LTC 0,00024384 LTC
2020-06-30 0,00027045 LTC 0,00024174 LTC
2020-06-29 0,00023786 LTC 0,00027045 LTC
2020-06-28 0,00023102 LTC 0,00023786 LTC
2020-06-27 0,00023102 LTC 0,00023102 LTC
2020-06-26 0,00023645 LTC 0,00023102 LTC
2020-06-25 0,00023645 LTC 0,00023645 LTC
2020-06-24 0,00033111 LTC 0,00023645 LTC
2020-06-23 0,00023462 LTC 0,00033111 LTC
2020-06-22 0,00031857 LTC 0,00023462 LTC
2020-06-21 0,00031787 LTC 0,00031857 LTC
2020-06-20 0,00022830 LTC 0,00031787 LTC
2020-06-19 0,00022802 LTC 0,00022830 LTC
2020-06-18 0,00023596 LTC 0,00022802 LTC
2020-06-17 0,00032097 LTC 0,00023596 LTC
2020-06-16 0,00032097 LTC 0,00032097 LTC
2020-06-15 0,00023878 LTC 0,00032097 LTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android