dowcoin  (DOW)
Dowcoin (DOW)
$0,01289489 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-06-04 16:59:13 UTC (khoảng 16 giờ trước)
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$152.743
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
11.845.265 / 2.000.000.000
DOW
USD

Dowcoin PKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-04 2,11 ₨ N/A
2020-06-03 2,92 ₨ 2,11 ₨
2020-06-02 2,30 ₨ 2,92 ₨
2020-06-01 1,96 ₨ 2,30 ₨
2020-05-31 1,92 ₨ 1,96 ₨
2020-05-30 1,64 ₨ 1,92 ₨
2020-05-29 2,18 ₨ 1,64 ₨
2020-05-28 2,47 ₨ 2,18 ₨
2020-05-27 2,19 ₨ 2,47 ₨
2020-05-26 2,39 ₨ 2,19 ₨
2020-05-24 2,26 ₨ 2,39 ₨
2020-05-23 2,22 ₨ 2,26 ₨
2020-05-22 2,15 ₨ 2,22 ₨
2020-05-21 2,23 ₨ 2,15 ₨
2020-05-20 2,27 ₨ 2,23 ₨
2020-05-19 2,36 ₨ 2,27 ₨
2020-05-17 2,57 ₨ 2,36 ₨
2020-05-16 2,22 ₨ 2,57 ₨
2020-05-15 2,25 ₨ 2,22 ₨
2020-05-14 2,24 ₨ 2,25 ₨
2020-05-13 2,13 ₨ 2,24 ₨
2020-05-12 2,30 ₨ 2,13 ₨
2020-05-11 2,39 ₨ 2,30 ₨
2020-05-09 2,70 ₨ 2,39 ₨
2020-05-08 2,22 ₨ 2,70 ₨
2020-05-07 2,21 ₨ 2,22 ₨
2020-05-06 2,19 ₨ 2,21 ₨
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android