dowcoin  (DOW)
Dowcoin (DOW)
$0,01289489 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-06-04 16:59:13 UTC (khoảng 5 giờ trước)
34 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$152.743
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
11.845.265 / 2.000.000.000
DOW
USD

Dowcoin PLN (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-06-03 0,069582 zł N/A
2020-06-02 0,055271 zł 0,069582 zł
2020-06-01 0,04764828 zł 0,055271 zł
2020-05-31 0,04701052 zł 0,04764828 zł
2020-05-30 0,04090807 zł 0,04701052 zł
2020-05-29 0,054319 zł 0,04090807 zł
2020-05-28 0,061342 zł 0,054319 zł
2020-05-27 0,055019 zł 0,061342 zł
2020-05-26 0,060887 zł 0,055019 zł
2020-05-24 0,058367 zł 0,060887 zł
2020-05-23 0,057171 zł 0,058367 zł
2020-05-22 0,055559 zł 0,057171 zł
2020-05-21 0,057332 zł 0,055559 zł
2020-05-20 0,058785 zł 0,057332 zł
2020-05-19 0,061851 zł 0,058785 zł
2020-05-17 0,067737 zł 0,061851 zł
2020-05-16 0,058645 zł 0,067737 zł
2020-05-15 0,059430 zł 0,058645 zł
2020-05-14 0,058894 zł 0,059430 zł
2020-05-13 0,055954 zł 0,058894 zł
2020-05-12 0,060387 zł 0,055954 zł
2020-05-11 0,063061 zł 0,060387 zł
2020-05-09 0,070980 zł 0,063061 zł
2020-05-08 0,058700 zł 0,070980 zł
2020-05-07 0,058382 zł 0,058700 zł
2020-05-06 0,057108 zł 0,058382 zł
2020-05-05 0,057734 zł 0,057108 zł
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android