dowcoin  (DOW)
Dowcoin (DOW)
$0,00528337 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-08-04 06:38:25 UTC (khoảng 11 giờ trước)
35 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$62.583
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
11.845.265 / 2.000.000.000
DOW
USD

Dowcoin SAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-04 0,01966703 SR N/A
2020-08-03 0,074520 SR 0,01966703 SR
2020-08-02 0,01810280 SR 0,074520 SR
2020-08-01 0,01759005 SR 0,01810280 SR
2020-07-31 0,01670577 SR 0,01759005 SR
2020-07-30 0,01670577 SR 0,01670577 SR
2020-07-27 0,01546336 SR 0,01670577 SR
2020-07-26 0,01546336 SR 0,01546336 SR
2020-07-22 0,01228785 SR 0,01546336 SR
2020-07-21 0,01228785 SR 0,01228785 SR
2020-07-20 0,01185347 SR 0,01228785 SR
2020-07-19 0,01185347 SR 0,01185347 SR
2020-07-14 0,01209923 SR 0,01185347 SR
2020-07-13 0,01185470 SR 0,01209923 SR
2020-07-12 0,01185470 SR 0,01185470 SR
2020-07-11 0,01188299 SR 0,01185470 SR
2020-07-10 0,01210994 SR 0,01188299 SR
2020-07-09 0,01206165 SR 0,01210994 SR
2020-07-08 0,02693048 SR 0,01206165 SR
2020-07-07 0,02693048 SR 0,02693048 SR
2020-07-06 0,04643750 SR 0,02693048 SR
2020-07-05 0,04245444 SR 0,04643750 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android