dprating  (RATING)
DPRating (RATING)
$0,00012194 1.4%
0,00000035 ETH 1.4%
38 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$546.035
KL giao dịch trong 24 giờ
$14.518,83
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00011817 / $0,00012627
Cung lưu thông
4.400.468.316 / 10.000.000.000
RATING
USD

DPRating XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-09-25 296,20 XAU 8,29 XAU 0,00000007 XAU N/A
2020-09-24 284,47 XAU 5,97 XAU 0,00000006 XAU 0,00000007 XAU
2020-09-23 286,60 XAU 3,81 XAU 0,00000006 XAU 0,00000006 XAU
2020-09-22 267,51 XAU 11,71 XAU 0,00000006 XAU 0,00000006 XAU
2020-09-21 275,51 XAU 4,14 XAU 0,00000006 XAU 0,00000006 XAU
2020-09-20 283,57 XAU 3,90 XAU 0,00000006 XAU 0,00000006 XAU
2020-09-19 274,49 XAU 4,43 XAU 0,00000006 XAU 0,00000006 XAU
2020-09-18 270,43 XAU 4,30 XAU 0,00000006 XAU 0,00000006 XAU
2020-09-17 268,75 XAU 3,28 XAU 0,00000006 XAU 0,00000006 XAU
2020-09-16 266,53 XAU 3,63 XAU 0,00000006 XAU 0,00000006 XAU
2020-09-15 299,64 XAU 4,78 XAU 0,00000007 XAU 0,00000006 XAU
2020-09-14 304,08 XAU 6,09 XAU 0,00000007 XAU 0,00000007 XAU
2020-09-13 324,60 XAU 3,76 XAU 0,00000007 XAU 0,00000007 XAU
2020-09-12 344,14 XAU 3,93 XAU 0,00000008 XAU 0,00000007 XAU
2020-09-11 339,65 XAU 4,79 XAU 0,00000008 XAU 0,00000008 XAU
2020-09-10 323,35 XAU 3,37 XAU 0,00000008 XAU 0,00000008 XAU
2020-09-09 323,26 XAU 6,23 XAU 0,00000007 XAU 0,00000008 XAU
2020-09-08 320,70 XAU 4,77 XAU 0,00000007 XAU 0,00000007 XAU
2020-09-07 301,18 XAU 5,36 XAU 0,00000007 XAU 0,00000007 XAU
2020-09-06 310,76 XAU 11,14 XAU 0,00000007 XAU 0,00000007 XAU
2020-09-05 338,86 XAU 7,46 XAU 0,00000008 XAU 0,00000007 XAU
2020-09-04 339,51 XAU 12,52 XAU 0,00000008 XAU 0,00000008 XAU
2020-09-03 387,80 XAU 13,03 XAU 0,00000009 XAU 0,00000008 XAU
2020-09-02 389,20 XAU 13,55 XAU 0,00000009 XAU 0,00000009 XAU
2020-09-01 426,94 XAU 17,61 XAU 0,00000010 XAU 0,00000009 XAU
2020-08-31 367,27 XAU 9,60 XAU 0,00000008 XAU 0,00000010 XAU
2020-08-30 351,37 XAU 5,85 XAU 0,00000008 XAU 0,00000008 XAU
2020-08-29 358,55 XAU 4,87 XAU 0,00000008 XAU 0,00000008 XAU
2020-08-28 357,68 XAU 7,40 XAU 0,00000008 XAU 0,00000008 XAU
2020-08-27 426,46 XAU 5,60 XAU 0,00000010 XAU 0,00000008 XAU
2020-08-26 424,78 XAU 11,69 XAU 0,00000010 XAU 0,00000010 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android