dualcoin  (DCN)
DualCoin (DCN)
$0,00101523 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-08-06 14:03:04 UTC (khoảng 8 giờ trước)
8 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 50.000.000
DCN
USD

DualCoin AED (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-08-06 0,00369578 DH N/A
2020-08-05 0,00364428 DH 0,00369578 DH
2020-08-04 0,00382442 DH 0,00364428 DH
2020-08-03 0,00354620 DH 0,00382442 DH
2020-08-02 0,00354620 DH 0,00354620 DH
2020-07-29 0,00359452 DH 0,00354620 DH
2020-07-28 0,00359452 DH 0,00359452 DH
2020-07-20 0,00100526 DH 0,00359452 DH
2020-07-19 0,00100526 DH 0,00100526 DH
2020-07-17 0,00100593 DH 0,00100526 DH
2020-07-16 0,00100593 DH 0,00100593 DH
2020-07-13 0,00101642 DH 0,00100593 DH
2020-07-12 0,00101642 DH 0,00101642 DH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android