Rank #
151 người thích điều này
dynamic trading rights  (DTR)
Dynamic Trading Rights (DTR)
151 người thích điều này
Show Info
Hide Info

Dynamic Trading Rights to BRL Chart

Tỷ lệ chuyển đổi từ Dynamic Trading Rights sang BRL cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

Where can I buy and sell Dynamic Trading Rights?

Dynamic Trading Rights has a global 24-hour trading volume of . Dynamic Trading Rights can be traded across 5 different markets (full list) and is most actively traded in . Read more about Dynamic Trading Rights.

7-day price history of Dynamic Trading Rights (DTR) to BRL

Compare the price & changes of Dynamic Trading Rights in BRL for the week.
Ngày Day of the week 1 DTR to BRL 24hr Changes Change %
October 28, 2021 Thursday N/A N/A ?
October 27, 2021 Wednesday N/A N/A ?
October 26, 2021 Tuesday N/A N/A ?
October 25, 2021 Monday N/A N/A ?
October 24, 2021 Sunday N/A N/A ?
October 23, 2021 Saturday N/A N/A ?
October 22, 2021 Friday N/A N/A ?

Convert Dynamic Trading Rights (DTR) to BRL

DTR BRL
0.01 0.00052323
0.1 0.00523233
1 0.052323
2 0.104647
5 0.261616
10 0.523233
20 1.05
50 2.62
100 5.23
1000 52.32

Convert Brazil Real (BRL) to DTR

BRL DTR
0.01 0.191119
0.1 1.91
1 19.11
2 38.22
5 95.56
10 191.12
20 382.24
50 955.60
100 1911.19
1000 19111.95
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android