🔥 Live now! Check out our new Earn section for an overview of lending platforms with return rates, security audit records, DeFi risk scores and more!
dynamic trading rights  (DTR)
Dynamic Trading Rights (DTR)
BTC0,00000197 1.0%
0,00009433 ETH -0.0%
118 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
BTC6,95640541
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
BTC0,00000195 / BTC0,00000201
Cung lưu thông
? / 3.742.225.044
DTR
BTC

Dynamic Trading Rights - Bitcoin Biểu đồ (DTR/BTC)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Dynamic Trading Rights sang BTC cho ngày hôm nay là BTC0,00000197. Nó có nguồn cung lưu hành là 0 đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là BTC6,95640541

1h
24h
7d
14d
30d
1y
1.5%
1.0%
9.9%
20.3%
-30.5%
-16.0%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android