dynamic trading rights  (DTR)
Dynamic Trading Rights (DTR)
$0,01128946 -3.2%
0,00003089 ETH -3.2%
131 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$28.138
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01133113 / $0,01220874
Cung lưu thông
? / 3.742.225.044
DTR
USD

Dynamic Trading Rights XAU (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-01 0,00000000 XAU 8,96 XAU 0,00000630 XAU N/A
2020-09-30 0,00000000 XAU 10,87 XAU 0,00000617 XAU 0,00000630 XAU
2020-09-29 0,00000000 XAU 16,98 XAU 0,00000596 XAU 0,00000617 XAU
2020-09-28 0,00000000 XAU 52,69 XAU 0,00000608 XAU 0,00000596 XAU
2020-09-27 0,00000000 XAU 19,75 XAU 0,00000550 XAU 0,00000608 XAU
2020-09-26 0,00000000 XAU 19,86 XAU 0,00000539 XAU 0,00000550 XAU
2020-09-25 0,00000000 XAU 9,35 XAU 0,00000516 XAU 0,00000539 XAU
2020-09-24 0,00000000 XAU 8,13 XAU 0,00000496 XAU 0,00000516 XAU
2020-09-23 0,00000000 XAU 3,65 XAU 0,00000495 XAU 0,00000496 XAU
2020-09-22 0,00000000 XAU 10,15 XAU 0,00000487 XAU 0,00000495 XAU
2020-09-21 0,00000000 XAU 9,33 XAU 0,00000473 XAU 0,00000487 XAU
2020-09-20 0,00000000 XAU 10,29 XAU 0,00000477 XAU 0,00000473 XAU
2020-09-19 0,00000000 XAU 8,85 XAU 0,00000469 XAU 0,00000477 XAU
2020-09-18 0,00000000 XAU 9,59 XAU 0,00000482 XAU 0,00000469 XAU
2020-09-17 0,00000000 XAU 12,64 XAU 0,00000464 XAU 0,00000482 XAU
2020-09-16 0,00000000 XAU 13,47 XAU 0,00000455 XAU 0,00000464 XAU
2020-09-15 0,00000000 XAU 13,11 XAU 0,00000464 XAU 0,00000455 XAU
2020-09-14 0,00000000 XAU 14,05 XAU 0,00000461 XAU 0,00000464 XAU
2020-09-13 0,00000000 XAU 16,97 XAU 0,00000493 XAU 0,00000461 XAU
2020-09-12 0,00000000 XAU 7,98 XAU 0,00000514 XAU 0,00000493 XAU
2020-09-11 0,00000000 XAU 10,52 XAU 0,00000512 XAU 0,00000514 XAU
2020-09-10 0,00000000 XAU 17,01 XAU 0,00000509 XAU 0,00000512 XAU
2020-09-09 0,00000000 XAU 13,45 XAU 0,00000515 XAU 0,00000509 XAU
2020-09-08 0,00000000 XAU 10,07 XAU 0,00000507 XAU 0,00000515 XAU
2020-09-07 0,00000000 XAU 21,33 XAU 0,00000501 XAU 0,00000507 XAU
2020-09-06 0,00000000 XAU 25,59 XAU 0,00000490 XAU 0,00000501 XAU
2020-09-05 0,00000000 XAU 25,49 XAU 0,00000521 XAU 0,00000490 XAU
2020-09-04 0,00000000 XAU 20,14 XAU 0,00000502 XAU 0,00000521 XAU
2020-09-03 0,00000000 XAU 15,57 XAU 0,00000535 XAU 0,00000502 XAU
2020-09-02 0,00000000 XAU 16,31 XAU 0,00000539 XAU 0,00000535 XAU
2020-09-01 0,00000000 XAU 14,33 XAU 0,00000514 XAU 0,00000539 XAU
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android