Rank #
151 người thích điều này
dynamic trading rights  (DTR)
Dynamic Trading Rights (DTR)
151 người thích điều này
Show Info
Hide Info

Dynamic Trading Rights to NZD Chart

Tỷ lệ chuyển đổi từ Dynamic Trading Rights sang NZD cho ngày hôm nay là . Nó có nguồn cung lưu hành là đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là

Where can I buy and sell Dynamic Trading Rights?

Dynamic Trading Rights has a global 24-hour trading volume of . Dynamic Trading Rights can be traded across 5 different markets (full list) and is most actively traded in . Read more about Dynamic Trading Rights.

7-day price history of Dynamic Trading Rights (DTR) to NZD

Compare the price & changes of Dynamic Trading Rights in NZD for the week.
Date Day of the week 1 DTR to NZD 24hr Changes Change %
September 21, 2021 Tuesday N/A N/A ?
September 20, 2021 Monday N/A N/A ?
September 19, 2021 Sunday N/A N/A ?
September 18, 2021 Saturday N/A N/A ?
September 17, 2021 Friday N/A N/A ?
September 16, 2021 Thursday N/A N/A ?
September 15, 2021 Wednesday N/A N/A ?
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android