🔥 Cấp báo🔥 Báo cáo crypto hàng tháng vào tháng 11 của chúng tôi đã lên sóng! Giá Bitcoin xác lập mức ATH mới và còn nhiều điều thú vị khác! 🔎
dynamic  (DYN)
Dynamic (DYN)
$0,574565 0.1%
0,00001598 BTC 10.7%
505 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$8.762.451
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.372,62
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,562098 / $0,580174
Cung lưu thông
15.250.580 / ∞
DYN
USD

Dynamic XRP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-01-15 29.246.060 XRP 425.185 XRP 1,917829 XRP N/A
2021-01-14 28.733.793 XRP 350.497 XRP 1,879610 XRP 1,917829 XRP
2021-01-13 30.193.461 XRP 120.108 XRP 1,972148 XRP 1,879610 XRP
2021-01-12 30.108.361 XRP 2.044.394 XRP 1,939652 XRP 1,972148 XRP
2021-01-11 27.548.775 XRP 253.476 XRP 1,819505 XRP 1,939652 XRP
2021-01-10 25.954.699 XRP 204.993 XRP 1,711204 XRP 1,819505 XRP
2021-01-09 25.618.330 XRP 156.244 XRP 1,686661 XRP 1,711204 XRP
2021-01-08 25.836.653 XRP 159.032 XRP 1,661736 XRP 1,686661 XRP
2021-01-07 32.349.411 XRP 246.262 XRP 2,126237 XRP 1,661736 XRP
2021-01-06 35.892.679 XRP 230.091 XRP 2,359319 XRP 2,126237 XRP
2021-01-05 36.410.663 XRP 247.629 XRP 2,383531 XRP 2,359319 XRP
2021-01-04 37.846.258 XRP 336.315 XRP 2,520711 XRP 2,383531 XRP
2021-01-03 41.249.431 XRP 385.877 XRP 2,631900 XRP 2,520711 XRP
2021-01-02 37.888.702 XRP 353.515 XRP 2,484545 XRP 2,631900 XRP
2021-01-01 41.443.398 XRP 400.726 XRP 2,714119 XRP 2,484545 XRP
2020-12-31 41.087.005 XRP 335.372 XRP 2,675778 XRP 2,714119 XRP
2020-12-30 39.760.914 XRP 232.346 XRP 2,585232 XRP 2,675778 XRP
2020-12-29 35.523.685 XRP 180.931 XRP 2,329353 XRP 2,585232 XRP
2020-12-28 29.322.636 XRP 157.665 XRP 1,948823 XRP 2,329353 XRP
2020-12-27 28.409.751 XRP 150.146 XRP 1,870385 XRP 1,948823 XRP
2020-12-26 26.778.254 XRP 32.703 XRP 1,736507 XRP 1,870385 XRP
2020-12-25 23.844.726 XRP 167.435 XRP 1,642368 XRP 1,736507 XRP
2020-12-24 37.000.724 XRP 151.045 XRP 2,302459 XRP 1,642368 XRP
2020-12-23 19.150.923 XRP 91.904 XRP 1,249090 XRP 2,302459 XRP
2020-12-22 16.207.398 XRP 76.678 XRP 1,064997 XRP 1,249090 XRP
2020-12-21 15.262.166 XRP 101.960 XRP 0,99465700 XRP 1,064997 XRP
2020-12-20 15.383.592 XRP 74.705 XRP 1,010313 XRP 0,99465700 XRP
2020-12-19 15.555.300 XRP 82.073 XRP 1,015145 XRP 1,010313 XRP
2020-12-18 15.530.820 XRP 73.634 XRP 1,020614 XRP 1,015145 XRP
2020-12-17 16.335.529 XRP 50.306 XRP 1,063606 XRP 1,020614 XRP
2020-12-16 19.161.765 XRP 60.831 XRP 1,256661 XRP 1,063606 XRP
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android