Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
doyourtip  (DYT)
DoYourTip (DYT)
$0,312497 -1.3%
0,00079329 ETH -1.3%
237 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$458.288
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.839,81
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,312399 / $0,340528
Cung lưu thông
1.466.532 / 1.466.532
DYT
USD

DoYourTip BNB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-22 16.030 BNB 150,463 BNB 0,01135912 BNB N/A
2020-10-21 15.841 BNB 74,939 BNB 0,01083664 BNB 0,01135912 BNB
2020-10-20 16.097 BNB 88,709 BNB 0,01097590 BNB 0,01083664 BNB
2020-10-19 15.555 BNB 134,882 BNB 0,01068946 BNB 0,01097590 BNB
2020-10-18 15.568 BNB 129,571 BNB 0,01066494 BNB 0,01068946 BNB
2020-10-17 15.357 BNB 216,862 BNB 0,01044401 BNB 0,01066494 BNB
2020-10-16 15.755 BNB 135,053 BNB 0,01085030 BNB 0,01044401 BNB
2020-10-15 16.054 BNB 238,968 BNB 0,01080085 BNB 0,01085030 BNB
2020-10-14 15.326 BNB 153,613 BNB 0,01055287 BNB 0,01080085 BNB
2020-10-13 16.564 BNB 81,261 BNB 0,01010288 BNB 0,01055287 BNB
2020-10-12 17.269 BNB 104,012 BNB 0,01178734 BNB 0,01010288 BNB
2020-10-11 17.867 BNB 233,826 BNB 0,01198701 BNB 0,01178734 BNB
2020-10-10 16.427 BNB 152,582 BNB 0,01113641 BNB 0,01198701 BNB
2020-10-09 15.916 BNB 185,796 BNB 0,01087378 BNB 0,01113641 BNB
2020-10-08 15.696 BNB 317,649 BNB 0,01061377 BNB 0,01087378 BNB
2020-10-07 16.530 BNB 61,843 BNB 0,01124157 BNB 0,01061377 BNB
2020-10-06 15.909 BNB 268,938 BNB 0,01086877 BNB 0,01124157 BNB
2020-10-05 17.912 BNB 83,253 BNB 0,01127025 BNB 0,01086877 BNB
2020-10-04 17.802 BNB 477,428 BNB 0,01201361 BNB 0,01127025 BNB
2020-10-03 16.599 BNB 227,138 BNB 0,01119397 BNB 0,01201361 BNB
2020-10-02 16.082 BNB 153,223 BNB 0,01098920 BNB 0,01119397 BNB
2020-10-01 15.523 BNB 312,703 BNB 0,01053833 BNB 0,01098920 BNB
2020-09-30 14.520 BNB 158,906 BNB 0,00989939 BNB 0,01053833 BNB
2020-09-29 16.032 BNB 202,306 BNB 0,01093153 BNB 0,00989939 BNB
2020-09-28 17.029 BNB 372,605 BNB 0,01159977 BNB 0,01093153 BNB
2020-09-27 17.314 BNB 78,075 BNB 0,01180489 BNB 0,01159977 BNB
2020-09-26 18.402 BNB 59,196 BNB 0,01251557 BNB 0,01180489 BNB
2020-09-25 18.071 BNB 376,224 BNB 0,01230104 BNB 0,01251557 BNB
2020-09-24 15.435 BNB 584,059 BNB 0,01050584 BNB 0,01230104 BNB
2020-09-23 23.958 BNB 3.207 BNB 0,01550687 BNB 0,01050584 BNB
2020-09-22 15.061 BNB 295,328 BNB 0,01026943 BNB 0,01550687 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android