Rank #N/A
69 người thích điều này
dyngecoin  (DYNGE)
Dyngecoin (DYNGE)
$0,000000912905 ?
Cập nhật lần cuối: 2021-10-17 09:07:09 UTC (4 ngày trước)
69 người thích điều này
?
24H Range
?
Vốn hóa thị trường ?
KL giao dịch trong 24 giờ ?
Cung lưu thông ?
Tổng cung 1.000.000.000.000
Tổng lượng cung tối đa ?
Show Info
Hide Info

Dyngecoin BTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-10-18 0,000000000000 BTC 0,000000000150 BTC 0,000000000015 BTC N/A
2021-10-17 0,000000000000 BTC 0,00000357 BTC 0,000000000027 BTC 0,000000000015 BTC
2021-10-16 0,000000000000 BTC 0,00000357 BTC 0,000000000027 BTC 0,000000000027 BTC
2021-10-12 0,000000000000 BTC 0,000000000305 BTC 0,000000000030 BTC 0,000000000027 BTC
2021-10-11 0,000000000000 BTC 0,000000000305 BTC 0,000000000030 BTC 0,000000000030 BTC
2021-10-10 0,000000000000 BTC 0,000000000000 BTC 0,000000000031 BTC 0,000000000030 BTC
2021-10-09 0,000000000000 BTC 0,000000000000 BTC 0,000000000031 BTC 0,000000000031 BTC
2021-09-28 0,000000000000 BTC 0,000000000140 BTC 0,000000000014 BTC 0,000000000031 BTC
2021-09-27 0,000000000000 BTC 0,00000420 BTC 0,000000000014 BTC 0,000000000014 BTC
2021-09-26 0,000000000000 BTC 0,00000420 BTC 0,000000000014 BTC 0,000000000014 BTC
2021-09-21 0,000000000000 BTC 0,000000000356 BTC 0,000000000036 BTC 0,000000000014 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android