Chúng tôi đã đăng tải CoinGecko Q3 2020 Crypto Report! Yield Farming, NFT và còn nhiều điều thú vị khác 🔥 hiện đã lên sóng🔥
dyngecoin  (DYNGE)
Dyngecoin (DYNGE)
$0,00000028 ?
Cập nhật lần cuối: 2020-10-26 15:32:12 UTC (4 ngày trước)
22 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000.000
DYNGE
USD

Dyngecoin SAR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2020-10-27 0,00000000 SR 0,00001043 SR 0,00000104 SR N/A
2020-10-26 0,00000000 SR 0,101479 SR 0,00000101 SR 0,00000104 SR
2020-10-25 0,00000000 SR 0,00001001 SR 0,00000100 SR 0,00000101 SR
2020-10-24 0,00000000 SR 4,73 SR 0,00000104 SR 0,00000100 SR
2020-10-23 0,00000000 SR 4,73 SR 0,00000104 SR 0,00000104 SR
2020-10-22 0,00000000 SR 0,00000167 SR 0,00000017 SR 0,00000104 SR
2020-10-21 0,00000000 SR 0,077077 SR 0,00000017 SR 0,00000017 SR
2020-10-20 0,00000000 SR 0,00000083 SR 0,00000042 SR 0,00000017 SR
2020-10-19 0,00000000 SR 0,00000083 SR 0,00000042 SR 0,00000042 SR
2020-10-12 0,00000000 SR 0,00001026 SR 0,00000103 SR 0,00000042 SR
2020-10-11 0,00000000 SR 0,00000099 SR 0,00000099 SR 0,00000103 SR
2020-10-10 0,00000000 SR 0,00000099 SR 0,00000099 SR 0,00000099 SR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android