🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
educare  (EKT)
EDUCare (EKT)
$0,01592076 7.9%
0,00000035 BTC 5.8%
0,00000450 ETH 5.9%
299 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$4.853.824
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,01427171 / $0,01694064
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
EKT
USD

EDUCare BHD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-18 0,00000000 BD 2.122.765 BD 0,00584975 BD N/A
2021-05-17 0,00000000 BD 3.511.660 BD 0,00579360 BD 0,00584975 BD
2021-05-16 0,00000000 BD 2.676.511 BD 0,00549628 BD 0,00579360 BD
2021-05-15 0,00000000 BD 1.670.788 BD 0,00569948 BD 0,00549628 BD
2021-05-14 0,00000000 BD 1.909.918 BD 0,00521549 BD 0,00569948 BD
2021-05-13 0,00000000 BD 2.677.081 BD 0,00521861 BD 0,00521549 BD
2021-05-12 0,00000000 BD 1.934.838 BD 0,00542915 BD 0,00521861 BD
2021-05-11 0,00000000 BD 3.692.294 BD 0,00497975 BD 0,00542915 BD
2021-05-10 0,00000000 BD 4.628.198 BD 0,00664755 BD 0,00497975 BD
2021-05-09 0,00000000 BD 8.244.266 BD 0,00761631 BD 0,00664755 BD
2021-05-08 0,00000000 BD 51.182.845 BD 0,01236954 BD 0,00761631 BD
2021-05-07 0,00000000 BD 9.183.391 BD 0,00690299 BD 0,01236954 BD
2021-05-06 0,00000000 BD 417.519 BD 0,00336617 BD 0,00690299 BD
2021-05-05 0,00000000 BD 508.159 BD 0,00315824 BD 0,00336617 BD
2021-05-04 0,00000000 BD 227.901 BD 0,00369927 BD 0,00315824 BD
2021-05-03 0,00000000 BD 235.183 BD 0,00372298 BD 0,00369927 BD
2021-05-02 0,00000000 BD 641.279 BD 0,00389296 BD 0,00372298 BD
2021-05-01 0,00000000 BD 375.388 BD 0,00376398 BD 0,00389296 BD
2021-04-30 0,00000000 BD 873.630 BD 0,00368623 BD 0,00376398 BD
2021-04-29 0,00000000 BD 430.590 BD 0,00377231 BD 0,00368623 BD
2021-04-28 0,00000000 BD 482.684 BD 0,00422575 BD 0,00377231 BD
2021-04-27 0,00000000 BD 2.439.913 BD 0,00414025 BD 0,00422575 BD
2021-04-26 0,00000000 BD 720.859 BD 0,00375934 BD 0,00414025 BD
2021-04-25 0,00000000 BD 642.013 BD 0,00368709 BD 0,00375934 BD
2021-04-24 0,00000000 BD 1.184.190 BD 0,00421624 BD 0,00368709 BD
2021-04-23 0,00000000 BD 511.973 BD 0,00381035 BD 0,00421624 BD
2021-04-22 0,00000000 BD 959.766 BD 0,00463301 BD 0,00381035 BD
2021-04-21 0,00000000 BD 4.399.613 BD 0,00568274 BD 0,00463301 BD
2021-04-20 0,00000000 BD 5.333.018 BD 0,00643707 BD 0,00568274 BD
2021-04-19 0,00000000 BD 1.101.271 BD 0,00396112 BD 0,00643707 BD
2021-04-18 0,00000000 BD 624.831 BD 0,00432551 BD 0,00396112 BD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android