🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
educare  (EKT)
EDUCare (EKT)
$0,00861179 -4.0%
0,00000015 BTC -7.9%
0,00000246 ETH -7.6%
266 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$998.483
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00843539 / $0,00940660
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000
EKT
USD

EDUCare EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-06 0,0000000000 EOS 126.947 EOS 0,00102349 EOS N/A
2021-05-05 0,0000000000 EOS 211.431 EOS 0,00131406 EOS 0,00102349 EOS
2021-05-04 0,0000000000 EOS 88.634 EOS 0,00143870 EOS 0,00131406 EOS
2021-05-03 0,0000000000 EOS 95.359 EOS 0,00150954 EOS 0,00143870 EOS
2021-05-02 0,0000000000 EOS 256.776 EOS 0,00155879 EOS 0,00150954 EOS
2021-05-01 0,0000000000 EOS 154.561 EOS 0,00154978 EOS 0,00155879 EOS
2021-04-30 0,0000000000 EOS 394.112 EOS 0,00166293 EOS 0,00154978 EOS
2021-04-29 0,0000000000 EOS 191.673 EOS 0,00167920 EOS 0,00166293 EOS
2021-04-28 0,0000000000 EOS 212.565 EOS 0,00186094 EOS 0,00167920 EOS
2021-04-27 0,0000000000 EOS 1.104.429 EOS 0,00187409 EOS 0,00186094 EOS
2021-04-26 0,0000000000 EOS 386.144 EOS 0,00201377 EOS 0,00187409 EOS
2021-04-25 0,0000000000 EOS 334.001 EOS 0,00191817 EOS 0,00201377 EOS
2021-04-24 0,0000000000 EOS 564.496 EOS 0,00200985 EOS 0,00191817 EOS
2021-04-23 0,0000000000 EOS 230.469 EOS 0,00171526 EOS 0,00200985 EOS
2021-04-22 0,0000000000 EOS 399.174 EOS 0,00192691 EOS 0,00171526 EOS
2021-04-21 0,0000000000 EOS 1.749.828 EOS 0,00226016 EOS 0,00192691 EOS
2021-04-20 0,0000000000 EOS 2.133.349 EOS 0,00257500 EOS 0,00226016 EOS
2021-04-19 0,0000000000 EOS 402.821 EOS 0,00144889 EOS 0,00257500 EOS
2021-04-18 0,0000000000 EOS 211.218 EOS 0,00146220 EOS 0,00144889 EOS
2021-04-17 0,0000000000 EOS 120.252 EOS 0,00119321 EOS 0,00146220 EOS
2021-04-16 0,0000000000 EOS 106.777 EOS 0,00135615 EOS 0,00119321 EOS
2021-04-15 0,0000000000 EOS 192.477 EOS 0,00134850 EOS 0,00135615 EOS
2021-04-14 0,0000000000 EOS 176.085 EOS 0,00146277 EOS 0,00134850 EOS
2021-04-13 0,0000000000 EOS 137.729 EOS 0,00166379 EOS 0,00146277 EOS
2021-04-12 0,0000000000 EOS 249.553 EOS 0,00158644 EOS 0,00166379 EOS
2021-04-11 0,0000000000 EOS 219.032 EOS 0,00162562 EOS 0,00158644 EOS
2021-04-10 0,0000000000 EOS 261.360 EOS 0,00168488 EOS 0,00162562 EOS
2021-04-09 0,0000000000 EOS 133.365 EOS 0,00168155 EOS 0,00168488 EOS
2021-04-08 0,0000000000 EOS 200.180 EOS 0,00163509 EOS 0,00168155 EOS
2021-04-07 0,0000000000 EOS 223.174 EOS 0,00167927 EOS 0,00163509 EOS
2021-04-06 0,0000000000 EOS 269.982 EOS 0,00172767 EOS 0,00167927 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android