🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
educare  (EKT)
EDUCare (EKT)
$0,00642225 1.2%
0,00000018 BTC 1.1%
0,00000275 ETH 0.5%
305 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$315.784
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00634842 / $0,00679646
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000

EDUCare NOK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-13 0,00000000 kr 3.258.824 kr 0,054639 kr N/A
2021-06-12 0,00000000 kr 5.716.043 kr 0,056884 kr 0,054639 kr
2021-06-11 0,00000000 kr 11.357.205 kr 0,058553 kr 0,056884 kr
2021-06-10 0,00000000 kr 28.005.853 kr 0,071803 kr 0,058553 kr
2021-06-09 0,00000000 kr 4.324.300 kr 0,055705 kr 0,071803 kr
2021-06-08 0,00000000 kr 13.918.522 kr 0,059514 kr 0,055705 kr
2021-06-07 0,00000000 kr 3.415.281 kr 0,066302 kr 0,059514 kr
2021-06-06 0,00000000 kr 3.136.712 kr 0,064187 kr 0,066302 kr
2021-06-05 0,00000000 kr 4.121.107 kr 0,065918 kr 0,064187 kr
2021-06-04 0,00000000 kr 19.857.194 kr 0,069709 kr 0,065918 kr
2021-06-03 0,00000000 kr 4.110.171 kr 0,066543 kr 0,069709 kr
2021-06-02 0,00000000 kr 3.214.932 kr 0,065966 kr 0,066543 kr
2021-06-01 0,00000000 kr 4.334.456 kr 0,066298 kr 0,065966 kr
2021-05-31 0,00000000 kr 6.192.991 kr 0,065333 kr 0,066298 kr
2021-05-30 0,00000000 kr 4.095.900 kr 0,067200 kr 0,065333 kr
2021-05-29 0,00000000 kr 6.003.775 kr 0,068414 kr 0,067200 kr
2021-05-28 0,00000000 kr 25.674.548 kr 0,075280 kr 0,068414 kr
2021-05-27 0,00000000 kr 18.508.404 kr 0,077027 kr 0,075280 kr
2021-05-26 0,00000000 kr 16.227.077 kr 0,068960 kr 0,077027 kr
2021-05-25 0,00000000 kr 13.850.762 kr 0,067355 kr 0,068960 kr
2021-05-24 0,00000000 kr 10.743.399 kr 0,061102 kr 0,067355 kr
2021-05-23 0,00000000 kr 20.756.884 kr 0,071383 kr 0,061102 kr
2021-05-22 0,00000000 kr 10.113.913 kr 0,072665 kr 0,071383 kr
2021-05-21 0,00000000 kr 21.206.591 kr 0,079273 kr 0,072665 kr
2021-05-20 0,00000000 kr 27.767.842 kr 0,069187 kr 0,079273 kr
2021-05-19 0,00000000 kr 28.163.109 kr 0,130121 kr 0,069187 kr
2021-05-18 0,00000000 kr 46.491.681 kr 0,128118 kr 0,130121 kr
2021-05-17 0,00000000 kr 76.589.064 kr 0,126358 kr 0,128118 kr
2021-05-16 0,00000000 kr 58.439.253 kr 0,120006 kr 0,126358 kr
2021-05-15 0,00000000 kr 36.480.183 kr 0,124443 kr 0,120006 kr
2021-05-14 0,00000000 kr 42.332.522 kr 0,115599 kr 0,124443 kr
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android