🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
educare  (EKT)
EDUCare (EKT)
$0,00659459 -3.5%
0,00000018 BTC -0.8%
0,00000273 ETH -5.9%
303 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$409.374
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00602867 / $0,00696481
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000

EDUCare PKR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-12 0,00000000 ₨ 107.429.461 ₨ 1,07 ₨ N/A
2021-06-11 0,00000000 ₨ 213.780.306 ₨ 1,10 ₨ 1,07 ₨
2021-06-10 0,00000000 ₨ 526.962.617 ₨ 1,35 ₨ 1,10 ₨
2021-06-09 0,00000000 ₨ 81.346.352 ₨ 1,05 ₨ 1,35 ₨
2021-06-08 0,00000000 ₨ 261.180.841 ₨ 1,12 ₨ 1,05 ₨
2021-06-07 0,00000000 ₨ 63.522.204 ₨ 1,23 ₨ 1,12 ₨
2021-06-06 0,00000000 ₨ 58.343.198 ₨ 1,19 ₨ 1,23 ₨
2021-06-05 0,00000000 ₨ 76.653.062 ₨ 1,23 ₨ 1,19 ₨
2021-06-04 0,00000000 ₨ 366.786.524 ₨ 1,29 ₨ 1,23 ₨
2021-06-03 0,00000000 ₨ 76.748.541 ₨ 1,24 ₨ 1,29 ₨
2021-06-02 0,00000000 ₨ 59.659.448 ₨ 1,22 ₨ 1,24 ₨
2021-06-01 0,00000000 ₨ 80.423.973 ₨ 1,23 ₨ 1,22 ₨
2021-05-31 0,00000000 ₨ 114.740.384 ₨ 1,21 ₨ 1,23 ₨
2021-05-30 0,00000000 ₨ 75.646.579 ₨ 1,24 ₨ 1,21 ₨
2021-05-29 0,00000000 ₨ 110.882.847 ₨ 1,26 ₨ 1,24 ₨
2021-05-28 0,00000000 ₨ 477.465.563 ₨ 1,40 ₨ 1,26 ₨
2021-05-27 0,00000000 ₨ 342.864.006 ₨ 1,43 ₨ 1,40 ₨
2021-05-26 0,00000000 ₨ 301.358.601 ₨ 1,28 ₨ 1,43 ₨
2021-05-25 0,00000000 ₨ 255.724.045 ₨ 1,24 ₨ 1,28 ₨
2021-05-24 0,00000000 ₨ 196.711.944 ₨ 1,12 ₨ 1,24 ₨
2021-05-23 0,00000000 ₨ 379.335.892 ₨ 1,30 ₨ 1,12 ₨
2021-05-22 0,00000000 ₨ 184.833.620 ₨ 1,33 ₨ 1,30 ₨
2021-05-21 0,00000000 ₨ 391.678.616 ₨ 1,46 ₨ 1,33 ₨
2021-05-20 0,00000000 ₨ 510.797.006 ₨ 1,27 ₨ 1,46 ₨
2021-05-19 0,00000000 ₨ 523.049.597 ₨ 2,42 ₨ 1,27 ₨
2021-05-18 0,00000000 ₨ 859.242.313 ₨ 2,37 ₨ 2,42 ₨
2021-05-17 0,00000000 ₨ 1.418.289.715 ₨ 2,34 ₨ 2,37 ₨
2021-05-16 0,00000000 ₨ 1.081.371.853 ₨ 2,22 ₨ 2,34 ₨
2021-05-15 0,00000000 ₨ 675.036.756 ₨ 2,30 ₨ 2,22 ₨
2021-05-14 0,00000000 ₨ 771.270.120 ₨ 2,11 ₨ 2,30 ₨
2021-05-13 0,00000000 ₨ 1.079.859.376 ₨ 2,11 ₨ 2,11 ₨
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android