🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
educare  (EKT)
EDUCare (EKT)
$0,00642019 -2.7%
0,00000018 BTC 1.7%
0,00000271 ETH -4.0%
303 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$388.748
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00602867 / $0,00668824
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000

EDUCare TWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-12 0,00000000 NT$ 18.960.237 NT$ 0,188685 NT$ N/A
2021-06-11 0,00000000 NT$ 37.854.674 NT$ 0,195164 NT$ 0,188685 NT$
2021-06-10 0,00000000 NT$ 94.041.187 NT$ 0,241107 NT$ 0,195164 NT$
2021-06-09 0,00000000 NT$ 14.439.292 NT$ 0,186003 NT$ 0,241107 NT$
2021-06-08 0,00000000 NT$ 46.542.792 NT$ 0,199012 NT$ 0,186003 NT$
2021-06-07 0,00000000 NT$ 11.327.510 NT$ 0,219903 NT$ 0,199012 NT$
2021-06-06 0,00000000 NT$ 10.404.235 NT$ 0,212903 NT$ 0,219903 NT$
2021-06-05 0,00000000 NT$ 13.669.399 NT$ 0,218647 NT$ 0,212903 NT$
2021-06-04 0,00000000 NT$ 65.539.241 NT$ 0,230078 NT$ 0,218647 NT$
2021-06-03 0,00000000 NT$ 13.700.883 NT$ 0,221814 NT$ 0,230078 NT$
2021-06-02 0,00000000 NT$ 10.667.411 NT$ 0,218880 NT$ 0,221814 NT$
2021-06-01 0,00000000 NT$ 14.335.294 NT$ 0,219267 NT$ 0,218880 NT$
2021-05-31 0,00000000 NT$ 20.466.900 NT$ 0,215915 NT$ 0,219267 NT$
2021-05-30 0,00000000 NT$ 13.521.948 NT$ 0,221849 NT$ 0,215915 NT$
2021-05-29 0,00000000 NT$ 19.820.488 NT$ 0,225857 NT$ 0,221849 NT$
2021-05-28 0,00000000 NT$ 85.563.274 NT$ 0,250879 NT$ 0,225857 NT$
2021-05-27 0,00000000 NT$ 61.197.576 NT$ 0,254687 NT$ 0,250879 NT$
2021-05-26 0,00000000 NT$ 54.362.904 NT$ 0,231024 NT$ 0,254687 NT$
2021-05-25 0,00000000 NT$ 46.579.205 NT$ 0,226512 NT$ 0,231024 NT$
2021-05-24 0,00000000 NT$ 35.842.229 NT$ 0,203848 NT$ 0,226512 NT$
2021-05-23 0,00000000 NT$ 69.129.115 NT$ 0,237736 NT$ 0,203848 NT$
2021-05-22 0,00000000 NT$ 33.683.563 NT$ 0,242004 NT$ 0,237736 NT$
2021-05-21 0,00000000 NT$ 71.411.730 NT$ 0,266948 NT$ 0,242004 NT$
2021-05-20 0,00000000 NT$ 93.041.624 NT$ 0,231824 NT$ 0,266948 NT$
2021-05-19 0,00000000 NT$ 95.734.076 NT$ 0,442317 NT$ 0,231824 NT$
2021-05-18 0,00000000 NT$ 157.933.927 NT$ 0,435222 NT$ 0,442317 NT$
2021-05-17 0,00000000 NT$ 260.664.095 NT$ 0,430048 NT$ 0,435222 NT$
2021-05-16 0,00000000 NT$ 198.683.345 NT$ 0,408001 NT$ 0,430048 NT$
2021-05-15 0,00000000 NT$ 124.026.310 NT$ 0,423085 NT$ 0,408001 NT$
2021-05-14 0,00000000 NT$ 141.599.622 NT$ 0,386672 NT$ 0,423085 NT$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android