educare  (EKT)
EDUCare (EKT)
$0,00708158 8.6%
0,00000018 BTC -0.1%
0,00000278 ETH 2.7%
304 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.932.685
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00633237 / $0,00867452
Cung lưu thông
? / 1.000.000.000

EDUCare XDR (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-13 0,00000000 XDR 271.133 XDR 0,00454592 XDR N/A
2021-06-12 0,00000000 XDR 474.930 XDR 0,00472631 XDR 0,00454592 XDR
2021-06-11 0,00000000 XDR 952.429 XDR 0,00491034 XDR 0,00472631 XDR
2021-06-10 0,00000000 XDR 2.344.386 XDR 0,00601063 XDR 0,00491034 XDR
2021-06-09 0,00000000 XDR 362.923 XDR 0,00467509 XDR 0,00601063 XDR
2021-06-08 0,00000000 XDR 1.164.536 XDR 0,00497943 XDR 0,00467509 XDR
2021-06-07 0,00000000 XDR 285.285 XDR 0,00553829 XDR 0,00497943 XDR
2021-06-06 0,00000000 XDR 262.025 XDR 0,00536184 XDR 0,00553829 XDR
2021-06-05 0,00000000 XDR 345.272 XDR 0,00552273 XDR 0,00536184 XDR
2021-06-04 0,00000000 XDR 1.638.629 XDR 0,00575247 XDR 0,00552273 XDR
2021-06-03 0,00000000 XDR 343.066 XDR 0,00555416 XDR 0,00575247 XDR
2021-06-02 0,00000000 XDR 267.114 XDR 0,00548078 XDR 0,00555416 XDR
2021-06-01 0,00000000 XDR 360.888 XDR 0,00551999 XDR 0,00548078 XDR
2021-05-31 0,00000000 XDR 512.578 XDR 0,00540743 XDR 0,00551999 XDR
2021-05-30 0,00000000 XDR 338.647 XDR 0,00555605 XDR 0,00540743 XDR
2021-05-29 0,00000000 XDR 496.609 XDR 0,00565891 XDR 0,00555605 XDR
2021-05-28 0,00000000 XDR 2.132.164 XDR 0,00625169 XDR 0,00565891 XDR
2021-05-27 0,00000000 XDR 1.530.116 XDR 0,00636792 XDR 0,00625169 XDR
2021-05-26 0,00000000 XDR 1.350.688 XDR 0,00573996 XDR 0,00636792 XDR
2021-05-25 0,00000000 XDR 1.153.723 XDR 0,00561048 XDR 0,00573996 XDR
2021-05-24 0,00000000 XDR 887.848 XDR 0,00504953 XDR 0,00561048 XDR
2021-05-23 0,00000000 XDR 1.712.334 XDR 0,00588875 XDR 0,00504953 XDR
2021-05-22 0,00000000 XDR 833.840 XDR 0,00599082 XDR 0,00588875 XDR
2021-05-21 0,00000000 XDR 1.769.308 XDR 0,00661394 XDR 0,00599082 XDR
2021-05-20 0,00000000 XDR 2.311.699 XDR 0,00575987 XDR 0,00661394 XDR
2021-05-19 0,00000000 XDR 2.373.901 XDR 0,01096806 XDR 0,00575987 XDR
2021-05-18 0,00000000 XDR 3.911.505 XDR 0,01077902 XDR 0,01096806 XDR
2021-05-17 0,00000000 XDR 6.482.908 XDR 0,01069561 XDR 0,01077902 XDR
2021-05-16 0,00000000 XDR 4.941.525 XDR 0,01014754 XDR 0,01069561 XDR
2021-05-15 0,00000000 XDR 3.079.130 XDR 0,01050369 XDR 0,01014754 XDR
2021-05-14 0,00000000 XDR 3.526.900 XDR 0,00963104 XDR 0,01050369 XDR
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android