Tiền ảo: 5946
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 218.985.426.855 $ -2,0%
Lưu lượng 24 giờ: 48.827.626.532 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,45%
XRP 5,74%
effect.ai  (EFX)
Effect.AI (EFX)
$0,00345559 ?
Cập nhật lần cuối: 2019-10-22 19:14:51 UTC (khoảng 8 giờ trước)
110 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$714.163
KL giao dịch trong 24 giờ
?
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
? / ?
Circulating Supply
206.668.526 / 650.000.000
EFX
USD

Effect.AI (Nhà phát triển)

7
Sao
3
Người xem
1
Bản cập nhật
3
Người đóng góp
0
Yêu cầu kéo đã kết hợp
0 / 0
Vấn đề đã đóng / Tổng số vấn đề