👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
electroneum  (ETN)
Electroneum (ETN)
BTC0,00000047 2,5%
0,00000047 BTC 2,4%
7.253 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
BTC4.645,09420210
KL giao dịch trong 24 giờ
BTC15,52808249
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
BTC0,00000045 / BTC0,00000047
Cung lưu thông
9.971.855.903 / 21.000.000.000
ETN
BTC

Electroneum - Bitcoin Biểu đồ (ETN/BTC)

Tỷ lệ chuyển đổi từ Electroneum sang BTC cho ngày hôm nay là BTC0,00000047. Nó có nguồn cung lưu hành là 10 Tỷ đồng và tổng khối lượng đã giao dịch là BTC15,52808249

1h
24h
7d
14d
30d
1y
0,18%
2,5%
-3,7%
5,4%
13%
-41%

We're indexing our data. Come back later!

CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android