👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
electroneum  (ETN)
Electroneum (ETN)
$0,00365703 -0.8%
0,00000042 BTC -1.3%
7.544 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$36.657.885
KL giao dịch trong 24 giờ
$161.826
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00365958 / $0,00380213
Cung lưu thông
10.010.536.198 / 21.000.000.000
ETN
USD

Electroneum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-28 0,085580 Kč N/A
2020-02-27 0,086293 Kč 0,085580 Kč
2020-02-26 0,096005 Kč 0,086293 Kč
2020-02-25 0,093507 Kč 0,096005 Kč
2020-02-24 0,091758 Kč 0,093507 Kč
2020-02-23 0,089998 Kč 0,091758 Kč
2020-02-22 0,088856 Kč 0,089998 Kč
2020-02-21 0,086225 Kč 0,088856 Kč
2020-02-20 0,086308 Kč 0,086225 Kč
2020-02-19 0,092877 Kč 0,086308 Kč
2020-02-18 0,086145 Kč 0,092877 Kč
2020-02-17 0,088137 Kč 0,086145 Kč
2020-02-16 0,086438 Kč 0,088137 Kč
2020-02-15 0,094229 Kč 0,086438 Kč
2020-02-14 0,089303 Kč 0,094229 Kč
2020-02-13 0,091757 Kč 0,089303 Kč
2020-02-12 0,092874 Kč 0,091757 Kč
2020-02-11 0,091346 Kč 0,092874 Kč
2020-02-10 0,092528 Kč 0,091346 Kč
2020-02-09 0,093660 Kč 0,092528 Kč
2020-02-08 0,092542 Kč 0,093660 Kč
2020-02-07 0,093265 Kč 0,092542 Kč
2020-02-06 0,092518 Kč 0,093265 Kč
2020-02-05 0,091345 Kč 0,092518 Kč
2020-02-04 0,094520 Kč 0,091345 Kč
2020-02-03 0,096240 Kč 0,094520 Kč
2020-02-02 0,099731 Kč 0,096240 Kč
2020-02-01 0,098624 Kč 0,099731 Kč
2020-01-31 0,101072 Kč 0,098624 Kč
2020-01-30 0,099329 Kč 0,101072 Kč
2020-01-29 0,098659 Kč 0,099329 Kč
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android