👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
electroneum  (ETN)
Electroneum (ETN)
$0,00389573 2.7%
0,00000041 BTC 3.9%
7.499 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$38.887.480
KL giao dịch trong 24 giờ
$122.076
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00376062 / $0,00395434
Cung lưu thông
10.004.128.478 / 21.000.000.000
ETN
USD

Electroneum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-22 0,02648457 kr. N/A
2020-02-21 0,02569300 kr. 0,02648457 kr.
2020-02-20 0,02582685 kr. 0,02569300 kr.
2020-02-19 0,02779713 kr. 0,02582685 kr.
2020-02-18 0,02591122 kr. 0,02779713 kr.
2020-02-17 0,02646217 kr. 0,02591122 kr.
2020-02-16 0,02597013 kr. 0,02646217 kr.
2020-02-15 0,02831096 kr. 0,02597013 kr.
2020-02-14 0,02681791 kr. 0,02831096 kr.
2020-02-13 0,02759538 kr. 0,02681791 kr.
2020-02-12 0,02783520 kr. 0,02759538 kr.
2020-02-11 0,02727057 kr. 0,02783520 kr.
2020-02-10 0,02761094 kr. 0,02727057 kr.
2020-02-09 0,02795849 kr. 0,02761094 kr.
2020-02-08 0,02762465 kr. 0,02795849 kr.
2020-02-07 0,02789621 kr. 0,02762465 kr.
2020-02-06 0,02756208 kr. 0,02789621 kr.
2020-02-05 0,02719202 kr. 0,02756208 kr.
2020-02-04 0,02802213 kr. 0,02719202 kr.
2020-02-03 0,02850986 kr. 0,02802213 kr.
2020-02-02 0,02954572 kr. 0,02850986 kr.
2020-02-01 0,02921755 kr. 0,02954572 kr.
2020-01-31 0,02991365 kr. 0,02921755 kr.
2020-01-30 0,02939434 kr. 0,02991365 kr.
2020-01-29 0,02923098 kr. 0,02939434 kr.
2020-01-28 0,02807320 kr. 0,02923098 kr.
2020-01-27 0,02727606 kr. 0,02807320 kr.
2020-01-26 0,02607178 kr. 0,02727606 kr.
2020-01-25 0,02600047 kr. 0,02607178 kr.
2020-01-24 0,02503264 kr. 0,02600047 kr.
2020-01-23 0,02545976 kr. 0,02503264 kr.
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android