👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
electroneum  (ETN)
Electroneum (ETN)
$0,00363077 -2.3%
0,00000042 BTC -0.2%
7.544 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$36.341.607
KL giao dịch trong 24 giờ
$152.877
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00356373 / $0,00378350
Cung lưu thông
10.010.940.261 / 21.000.000.000
ETN
USD

Electroneum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-28 0,00001650 ETH N/A
2020-02-27 0,00001646 ETH 0,00001650 ETH
2020-02-26 0,00001664 ETH 0,00001646 ETH
2020-02-25 0,00001514 ETH 0,00001664 ETH
2020-02-24 0,00001445 ETH 0,00001514 ETH
2020-02-23 0,00001490 ETH 0,00001445 ETH
2020-02-22 0,00001450 ETH 0,00001490 ETH
2020-02-21 0,00001440 ETH 0,00001450 ETH
2020-02-20 0,00001437 ETH 0,00001440 ETH
2020-02-19 0,00001425 ETH 0,00001437 ETH
2020-02-18 0,00001403 ETH 0,00001425 ETH
2020-02-17 0,00001466 ETH 0,00001403 ETH
2020-02-16 0,00001430 ETH 0,00001466 ETH
2020-02-15 0,00001442 ETH 0,00001430 ETH
2020-02-14 0,00001454 ETH 0,00001442 ETH
2020-02-13 0,00001512 ETH 0,00001454 ETH
2020-02-12 0,00001718 ETH 0,00001512 ETH
2020-02-11 0,00001776 ETH 0,00001718 ETH
2020-02-10 0,00001772 ETH 0,00001776 ETH
2020-02-09 0,00001834 ETH 0,00001772 ETH
2020-02-08 0,00001812 ETH 0,00001834 ETH
2020-02-07 0,00001927 ETH 0,00001812 ETH
2020-02-06 0,00001984 ETH 0,00001927 ETH
2020-02-05 0,00002127 ETH 0,00001984 ETH
2020-02-04 0,00002185 ETH 0,00002127 ETH
2020-02-03 0,00002244 ETH 0,00002185 ETH
2020-02-02 0,00002393 ETH 0,00002244 ETH
2020-02-01 0,00002421 ETH 0,00002393 ETH
2020-01-31 0,00002390 ETH 0,00002421 ETH
2020-01-30 0,00002492 ETH 0,00002390 ETH
2020-01-29 0,00002461 ETH 0,00002492 ETH
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android