👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
electroneum  (ETN)
Electroneum (ETN)
$0,00371032 -0.8%
0,00000039 BTC -0.6%
7.491 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$37.123.844
KL giao dịch trong 24 giờ
$110.327
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00367764 / $0,00377442
Cung lưu thông
10.002.080.795 / 21.000.000.000
ETN
USD

Electroneum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-27 0,00545070 S$ N/A
2020-01-26 0,00519833 S$ 0,00545070 S$
2020-01-25 0,00518412 S$ 0,00519833 S$
2020-01-24 0,00500382 S$ 0,00518412 S$
2020-01-23 0,00509851 S$ 0,00500382 S$
2020-01-22 0,00519080 S$ 0,00509851 S$
2020-01-21 0,00510614 S$ 0,00519080 S$
2020-01-20 0,00510025 S$ 0,00510614 S$
2020-01-19 0,00544077 S$ 0,00510025 S$
2020-01-18 0,00536895 S$ 0,00544077 S$
2020-01-17 0,00519689 S$ 0,00536895 S$
2020-01-16 0,00575832 S$ 0,00519689 S$
2020-01-15 0,00525051 S$ 0,00575832 S$
2020-01-14 0,00510758 S$ 0,00525051 S$
2020-01-13 0,00505774 S$ 0,00510758 S$
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android