👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
electroneum  (ETN)
Electroneum (ETN)
$0,00383977 -3.2%
0,00000042 BTC 1.3%
7.526 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$38.631.089
KL giao dịch trong 24 giờ
$333.461
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00385995 / $0,00419429
Cung lưu thông
10.008.175.193 / 21.000.000.000
ETN
USD

Electroneum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-26 1.027,61 Bs.F N/A
2020-02-25 998,22 Bs.F 1.027,61 Bs.F
2020-02-24 985,72 Bs.F 998,22 Bs.F
2020-02-23 968,06 Bs.F 985,72 Bs.F
2020-02-22 955,78 Bs.F 968,06 Bs.F
2020-02-21 922,29 Bs.F 955,78 Bs.F
2020-02-20 928,71 Bs.F 922,29 Bs.F
2020-02-19 998,31 Bs.F 928,71 Bs.F
2020-02-18 933,97 Bs.F 998,31 Bs.F
2020-02-17 954,19 Bs.F 933,97 Bs.F
2020-02-16 935,55 Bs.F 954,19 Bs.F
2020-02-15 1.019,88 Bs.F 935,55 Bs.F
2020-02-14 966,99 Bs.F 1.019,88 Bs.F
2020-02-13 997,90 Bs.F 966,99 Bs.F
2020-02-12 1.010,75 Bs.F 997,90 Bs.F
2020-02-11 989,46 Bs.F 1.010,75 Bs.F
2020-02-10 1.005,43 Bs.F 989,46 Bs.F
2020-02-09 1.017,64 Bs.F 1.005,43 Bs.F
2020-02-08 1.005,49 Bs.F 1.017,64 Bs.F
2020-02-07 1.018,63 Bs.F 1.005,49 Bs.F
2020-02-06 1.008,13 Bs.F 1.018,63 Bs.F
2020-02-05 998,66 Bs.F 1.008,13 Bs.F
2020-02-04 1.030,79 Bs.F 998,66 Bs.F
2020-02-03 1.051,34 Bs.F 1.030,79 Bs.F
2020-02-02 1.090,11 Bs.F 1.051,34 Bs.F
2020-02-01 1.078,00 Bs.F 1.090,11 Bs.F
2020-01-31 1.097,13 Bs.F 1.078,00 Bs.F
2020-01-30 1.076,50 Bs.F 1.097,13 Bs.F
2020-01-29 1.071,27 Bs.F 1.076,50 Bs.F
2020-01-28 1.028,66 Bs.F 1.071,27 Bs.F
2020-01-27 999,99 Bs.F 1.028,66 Bs.F
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android