👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
electroneum  (ETN)
Electroneum (ETN)
$0,00364895 -7.1%
0,00000042 BTC -1.6%
7.534 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$36.523.103
KL giao dịch trong 24 giờ
$230.306
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00362211 / $0,00398992
Cung lưu thông
10.009.200.790 / 21.000.000.000
ETN
USD

Electroneum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-27 86,11 ₫ N/A
2020-02-26 95,87 ₫ 86,11 ₫
2020-02-25 93,13 ₫ 95,87 ₫
2020-02-24 91,94 ₫ 93,13 ₫
2020-02-23 90,21 ₫ 91,94 ₫
2020-02-22 89,07 ₫ 90,21 ₫
2020-02-21 86,31 ₫ 89,07 ₫
2020-02-20 86,68 ₫ 86,31 ₫
2020-02-19 93,62 ₫ 86,68 ₫
2020-02-18 87,33 ₫ 93,62 ₫
2020-02-17 89,23 ₫ 87,33 ₫
2020-02-16 87,57 ₫ 89,23 ₫
2020-02-15 95,46 ₫ 87,57 ₫
2020-02-14 90,58 ₫ 95,46 ₫
2020-02-13 93,64 ₫ 90,58 ₫
2020-02-12 94,49 ₫ 93,64 ₫
2020-02-11 92,96 ₫ 94,49 ₫
2020-02-10 94,02 ₫ 92,96 ₫
2020-02-09 95,19 ₫ 94,02 ₫
2020-02-08 94,06 ₫ 95,19 ₫
2020-02-07 95,36 ₫ 94,06 ₫
2020-02-06 94,40 ₫ 95,36 ₫
2020-02-05 93,48 ₫ 94,40 ₫
2020-02-04 96,49 ₫ 93,48 ₫
2020-02-03 97,79 ₫ 96,49 ₫
2020-02-02 101,36 ₫ 97,79 ₫
2020-02-01 100,23 ₫ 101,36 ₫
2020-01-31 102,29 ₫ 100,23 ₫
2020-01-30 100,27 ₫ 102,29 ₫
2020-01-29 99,79 ₫ 100,27 ₫
2020-01-28 95,96 ₫ 99,79 ₫
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android