👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
electroneum  (ETN)
Electroneum (ETN)
$0,00369288 -2.8%
0,00000042 BTC -1.3%
7.540 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
$36.991.329
KL giao dịch trong 24 giờ
$224.936
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00362211 / $0,00381757
Cung lưu thông
10.009.857.221 / 21.000.000.000
ETN
USD

Electroneum (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-02-27 0,00020655 XAG N/A
2020-02-26 0,00022889 XAG 0,00020655 XAG
2020-02-25 0,00021588 XAG 0,00022889 XAG
2020-02-24 0,00021227 XAG 0,00021588 XAG
2020-02-23 0,00021062 XAG 0,00021227 XAG
2020-02-22 0,00020795 XAG 0,00021062 XAG
2020-02-21 0,00020146 XAG 0,00020795 XAG
2020-02-20 0,00020300 XAG 0,00020146 XAG
2020-02-19 0,00022110 XAG 0,00020300 XAG
2020-02-18 0,00021100 XAG 0,00022110 XAG
2020-02-17 0,00021648 XAG 0,00021100 XAG
2020-02-16 0,00021218 XAG 0,00021648 XAG
2020-02-15 0,00023130 XAG 0,00021218 XAG
2020-02-14 0,00022027 XAG 0,00023130 XAG
2020-02-13 0,00022928 XAG 0,00022027 XAG
2020-02-12 0,00023060 XAG 0,00022928 XAG
2020-02-11 0,00022400 XAG 0,00023060 XAG
2020-02-10 0,00022803 XAG 0,00022400 XAG
2020-02-09 0,00023144 XAG 0,00022803 XAG
2020-02-08 0,00022868 XAG 0,00023144 XAG
2020-02-07 0,00023010 XAG 0,00022868 XAG
2020-02-06 0,00023018 XAG 0,00023010 XAG
2020-02-05 0,00022823 XAG 0,00023018 XAG
2020-02-04 0,00023443 XAG 0,00022823 XAG
2020-02-03 0,00023384 XAG 0,00023443 XAG
2020-02-02 0,00024325 XAG 0,00023384 XAG
2020-02-01 0,00024055 XAG 0,00024325 XAG
2020-01-31 0,00024757 XAG 0,00024055 XAG
2020-01-30 0,00024652 XAG 0,00024757 XAG
2020-01-29 0,00024673 XAG 0,00024652 XAG
2020-01-28 0,00022890 XAG 0,00024673 XAG
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android