electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00216735 3.6%
0,00000023 BTC 2.5%
42 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$2.333,31
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00199920 / $0,00232808
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain BCH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-09 0,00000890 BCH N/A
2020-07-08 0,00000870 BCH 0,00000890 BCH
2020-07-07 0,00000887 BCH 0,00000870 BCH
2020-07-06 0,00000977 BCH 0,00000887 BCH
2020-07-05 0,00000921 BCH 0,00000977 BCH
2020-07-04 0,00000979 BCH 0,00000921 BCH
2020-07-03 0,00001016 BCH 0,00000979 BCH
2020-07-02 0,00000977 BCH 0,00001016 BCH
2020-07-01 0,00000926 BCH 0,00000977 BCH
2020-06-30 0,00000889 BCH 0,00000926 BCH
2020-06-29 0,00001023 BCH 0,00000889 BCH
2020-06-28 0,00001100 BCH 0,00001023 BCH
2020-06-27 0,00001062 BCH 0,00001100 BCH
2020-06-26 0,00001062 BCH 0,00001062 BCH
2020-06-25 0,00001085 BCH 0,00001062 BCH
2020-06-24 0,00001031 BCH 0,00001085 BCH
2020-06-23 0,00001171 BCH 0,00001031 BCH
2020-06-22 0,00001275 BCH 0,00001171 BCH
2020-06-21 0,00001283 BCH 0,00001275 BCH
2020-06-20 0,00001175 BCH 0,00001283 BCH
2020-06-19 0,00001223 BCH 0,00001175 BCH
2020-06-18 0,00001065 BCH 0,00001223 BCH
2020-06-17 0,00001133 BCH 0,00001065 BCH
2020-06-16 0,00001163 BCH 0,00001133 BCH
2020-06-15 0,00001013 BCH 0,00001163 BCH
2020-06-14 0,00001065 BCH 0,00001013 BCH
2020-06-13 0,00000990 BCH 0,00001065 BCH
2020-06-12 0,00001051 BCH 0,00000990 BCH
2020-06-11 0,00001010 BCH 0,00001051 BCH
2020-06-10 0,00000994 BCH 0,00001010 BCH
2020-06-09 0,00001038 BCH 0,00000994 BCH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android