🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00310734 27.1%
0,00000006 BTC 25.6%
91 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$134.085
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00211121 / $0,00429654
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain BHD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-14 0,00000000 BD 18.137,33 BD 0,00114152 BD N/A
2021-05-13 0,00000000 BD 21.043 BD 0,00112496 BD 0,00114152 BD
2021-05-12 0,00000000 BD 40.705 BD 0,00474790 BD 0,00112496 BD
2021-05-11 0,00000000 BD 21.250 BD 0,00103781 BD 0,00474790 BD
2021-05-10 0,00000000 BD 28.080 BD 0,00125013 BD 0,00103781 BD
2021-05-09 0,00000000 BD 31.622 BD 0,00139036 BD 0,00125013 BD
2021-05-08 0,00000000 BD 32.734 BD 0,00140299 BD 0,00139036 BD
2021-05-07 0,00000000 BD 46.788 BD 0,00143305 BD 0,00140299 BD
2021-05-06 0,00000000 BD 61.280 BD 0,00143715 BD 0,00143305 BD
2021-05-05 0,00000000 BD 30.336 BD 0,00138240 BD 0,00143715 BD
2021-05-04 0,00000000 BD 34.458 BD 0,00143862 BD 0,00138240 BD
2021-05-03 0,00000000 BD 87.849 BD 0,00151778 BD 0,00143862 BD
2021-05-02 0,00000000 BD 31.771 BD 0,00134861 BD 0,00151778 BD
2021-05-01 0,00000000 BD 39.263 BD 0,00134397 BD 0,00134861 BD
2021-04-30 0,00000000 BD 27.515 BD 0,00137071 BD 0,00134397 BD
2021-04-29 0,00000000 BD 34.188 BD 0,00137336 BD 0,00137071 BD
2021-04-28 0,00000000 BD 40.450 BD 0,00146793 BD 0,00137336 BD
2021-04-27 0,00000000 BD 62.257 BD 0,00148494 BD 0,00146793 BD
2021-04-26 0,00000000 BD 124.629 BD 0,00146831 BD 0,00148494 BD
2021-04-25 0,00000000 BD 44.202 BD 0,00134377 BD 0,00146831 BD
2021-04-24 0,00000000 BD 22.071 BD 0,00084602 BD 0,00134377 BD
2021-04-23 0,00000000 BD 37.912 BD 0,00106546 BD 0,00084602 BD
2021-04-22 0,00000000 BD 31.811 BD 0,00117400 BD 0,00106546 BD
2021-04-21 0,00000000 BD 32.684 BD 0,00139303 BD 0,00117400 BD
2021-04-20 0,00000000 BD 54.806 BD 0,00153786 BD 0,00139303 BD
2021-04-19 0,00000000 BD 60.780 BD 0,00145511 BD 0,00153786 BD
2021-04-18 0,00000000 BD 117.282 BD 0,00180269 BD 0,00145511 BD
2021-04-17 0,00000000 BD 202.632 BD 0,00163636 BD 0,00180269 BD
2021-04-16 0,00000000 BD 37.263 BD 0,00098962 BD 0,00163636 BD
2021-04-15 0,00000000 BD 23.726 BD 0,00083144 BD 0,00098962 BD
2021-04-14 0,00000000 BD 27.589 BD 0,00081792 BD 0,00083144 BD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android