🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00298365 -76.3%
0,00000006 BTC -73.4%
89 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$55.810
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00282612 / $0,01435257
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain BITS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-12 0,00000000 μBTC 1.903.525 μBTC 0,222032 μBTC N/A
2021-05-11 0,00000000 μBTC 1.008.880 μBTC 0,04927091 μBTC 0,222032 μBTC
2021-05-10 0,00000000 μBTC 1.287.428 μBTC 0,057317 μBTC 0,04927091 μBTC
2021-05-09 0,00000000 μBTC 1.427.732 μBTC 0,062776 μBTC 0,057317 μBTC
2021-05-08 0,00000000 μBTC 1.514.908 μBTC 0,064929 μBTC 0,062776 μBTC
2021-05-07 0,00000000 μBTC 2.196.593 μBTC 0,067279 μBTC 0,064929 μBTC
2021-05-06 0,00000000 μBTC 2.835.897 μBTC 0,066508 μBTC 0,067279 μBTC
2021-05-05 0,00000000 μBTC 1.500.998 μBTC 0,068401 μBTC 0,066508 μBTC
2021-05-04 0,00000000 μBTC 1.597.372 μBTC 0,066690 μBTC 0,068401 μBTC
2021-05-03 0,00000000 μBTC 4.118.327 μBTC 0,071153 μBTC 0,066690 μBTC
2021-05-02 0,00000000 μBTC 1.457.576 μBTC 0,061871 μBTC 0,071153 μBTC
2021-05-01 0,00000000 μBTC 1.802.209 μBTC 0,061690 μBTC 0,061871 μBTC
2021-04-30 0,00000000 μBTC 1.361.410 μBTC 0,067821 μBTC 0,061690 μBTC
2021-04-29 0,00000000 μBTC 1.656.289 μBTC 0,066535 μBTC 0,067821 μBTC
2021-04-28 0,00000000 μBTC 1.948.671 μBTC 0,070718 μBTC 0,066535 μBTC
2021-04-27 0,00000000 μBTC 3.063.960 μBTC 0,073081 μBTC 0,070718 μBTC
2021-04-26 0,00000000 μBTC 6.768.416 μBTC 0,079742 μBTC 0,073081 μBTC
2021-04-25 0,00000000 μBTC 2.332.348 μBTC 0,070905 μBTC 0,079742 μBTC
2021-04-24 0,00000000 μBTC 1.147.281 μBTC 0,04397669 μBTC 0,070905 μBTC
2021-04-23 0,00000000 μBTC 1.932.290 μBTC 0,054304 μBTC 0,04397669 μBTC
2021-04-22 0,00000000 μBTC 1.558.003 μBTC 0,057498 μBTC 0,054304 μBTC
2021-04-21 0,00000000 μBTC 1.537.729 μBTC 0,065540 μBTC 0,057498 μBTC
2021-04-20 0,00000000 μBTC 2.599.798 μBTC 0,072951 μBTC 0,065540 μBTC
2021-04-19 0,00000000 μBTC 2.858.289 μBTC 0,068430 μBTC 0,072951 μBTC
2021-04-18 0,00000000 μBTC 5.160.751 μBTC 0,079323 μBTC 0,068430 μBTC
2021-04-17 0,00000000 μBTC 8.720.776 μBTC 0,070425 μBTC 0,079323 μBTC
2021-04-16 0,00000000 μBTC 1.564.502 μBTC 0,04154966 μBTC 0,070425 μBTC
2021-04-15 0,00000000 μBTC 1.001.411 μBTC 0,03509314 μBTC 0,04154966 μBTC
2021-04-14 0,00000000 μBTC 1.154.181 μBTC 0,03421791 μBTC 0,03509314 μBTC
2021-04-13 0,00000000 μBTC 829.020 μBTC 0,03453277 μBTC 0,03421791 μBTC
2021-04-12 0,00000000 μBTC 976.183 μBTC 0,03546238 μBTC 0,03453277 μBTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android