🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00271668 -9.3%
0,00000005 BTC -4.5%
90 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$46.748
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00218430 / $0,00458716
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain BNB (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-13 0,0000000000 BNB 92,485 BNB 0,00000494 BNB N/A
2021-05-12 0,0000000000 BNB 160,430 BNB 0,00001871 BNB 0,00000494 BNB
2021-05-11 0,0000000000 BNB 88,655 BNB 0,00000433 BNB 0,00001871 BNB
2021-05-10 0,0000000000 BNB 113,244 BNB 0,00000504 BNB 0,00000433 BNB
2021-05-09 0,0000000000 BNB 130,063 BNB 0,00000572 BNB 0,00000504 BNB
2021-05-08 0,0000000000 BNB 138,889 BNB 0,00000595 BNB 0,00000572 BNB
2021-05-07 0,0000000000 BNB 195,596 BNB 0,00000599 BNB 0,00000595 BNB
2021-05-06 0,0000000000 BNB 249,400 BNB 0,00000585 BNB 0,00000599 BNB
2021-05-05 0,0000000000 BNB 132,099 BNB 0,00000602 BNB 0,00000585 BNB
2021-05-04 0,0000000000 BNB 135,931 BNB 0,00000568 BNB 0,00000602 BNB
2021-05-03 0,0000000000 BNB 374,269 BNB 0,00000647 BNB 0,00000568 BNB
2021-05-02 0,0000000000 BNB 136,080 BNB 0,00000578 BNB 0,00000647 BNB
2021-05-01 0,0000000000 BNB 166,720 BNB 0,00000571 BNB 0,00000578 BNB
2021-04-30 0,0000000000 BNB 121,606 BNB 0,00000606 BNB 0,00000571 BNB
2021-04-29 0,0000000000 BNB 161,921 BNB 0,00000650 BNB 0,00000606 BNB
2021-04-28 0,0000000000 BNB 188,760 BNB 0,00000685 BNB 0,00000650 BNB
2021-04-27 0,0000000000 BNB 309,806 BNB 0,00000739 BNB 0,00000685 BNB
2021-04-26 0,0000000000 BNB 655,343 BNB 0,00000772 BNB 0,00000739 BNB
2021-04-25 0,0000000000 BNB 234,254 BNB 0,00000712 BNB 0,00000772 BNB
2021-04-24 0,0000000000 BNB 111,157 BNB 0,00000426 BNB 0,00000712 BNB
2021-04-23 0,0000000000 BNB 197,003 BNB 0,00000554 BNB 0,00000426 BNB
2021-04-22 0,0000000000 BNB 152,667 BNB 0,00000563 BNB 0,00000554 BNB
2021-04-21 0,0000000000 BNB 149,340 BNB 0,00000637 BNB 0,00000563 BNB
2021-04-20 0,0000000000 BNB 286,905 BNB 0,00000805 BNB 0,00000637 BNB
2021-04-19 0,0000000000 BNB 334,954 BNB 0,00000802 BNB 0,00000805 BNB
2021-04-18 0,0000000000 BNB 600,092 BNB 0,00000922 BNB 0,00000802 BNB
2021-04-17 0,0000000000 BNB 1.052 BNB 0,00000849 BNB 0,00000922 BNB
2021-04-16 0,0000000000 BNB 182,007 BNB 0,00000483 BNB 0,00000849 BNB
2021-04-15 0,0000000000 BNB 116,279 BNB 0,00000407 BNB 0,00000483 BNB
2021-04-14 0,0000000000 BNB 132,149 BNB 0,00000392 BNB 0,00000407 BNB
2021-04-13 0,0000000000 BNB 82,980 BNB 0,00000346 BNB 0,00000392 BNB
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android