🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00272352 -14.5%
0,00000006 BTC -8.8%
92 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$70.702
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00249818 / $0,00346726
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain BTC (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-15 0,0000000000 BTC 2,672443 BTC 0,0000000603 BTC N/A
2021-05-14 0,0000000000 BTC 0,97363906 BTC 0,0000000613 BTC 0,0000000603 BTC
2021-05-13 0,0000000000 BTC 1,103199 BTC 0,0000000590 BTC 0,0000000613 BTC
2021-05-12 0,0000000000 BTC 1,903525 BTC 0,0000002220 BTC 0,0000000590 BTC
2021-05-11 0,0000000000 BTC 1,008880 BTC 0,0000000493 BTC 0,0000002220 BTC
2021-05-10 0,0000000000 BTC 1,287428 BTC 0,0000000573 BTC 0,0000000493 BTC
2021-05-09 0,0000000000 BTC 1,427732 BTC 0,0000000628 BTC 0,0000000573 BTC
2021-05-08 0,0000000000 BTC 1,514908 BTC 0,0000000649 BTC 0,0000000628 BTC
2021-05-07 0,0000000000 BTC 2,196593 BTC 0,0000000673 BTC 0,0000000649 BTC
2021-05-06 0,0000000000 BTC 2,835897 BTC 0,0000000665 BTC 0,0000000673 BTC
2021-05-05 0,0000000000 BTC 1,500998 BTC 0,0000000684 BTC 0,0000000665 BTC
2021-05-04 0,0000000000 BTC 1,597372 BTC 0,0000000667 BTC 0,0000000684 BTC
2021-05-03 0,0000000000 BTC 4,118327 BTC 0,0000000712 BTC 0,0000000667 BTC
2021-05-02 0,0000000000 BTC 1,457576 BTC 0,0000000619 BTC 0,0000000712 BTC
2021-05-01 0,0000000000 BTC 1,802209 BTC 0,0000000617 BTC 0,0000000619 BTC
2021-04-30 0,0000000000 BTC 1,361410 BTC 0,0000000678 BTC 0,0000000617 BTC
2021-04-29 0,0000000000 BTC 1,656289 BTC 0,0000000665 BTC 0,0000000678 BTC
2021-04-28 0,0000000000 BTC 1,948671 BTC 0,0000000707 BTC 0,0000000665 BTC
2021-04-27 0,0000000000 BTC 3,063960 BTC 0,0000000731 BTC 0,0000000707 BTC
2021-04-26 0,0000000000 BTC 6,768416 BTC 0,0000000797 BTC 0,0000000731 BTC
2021-04-25 0,0000000000 BTC 2,332348 BTC 0,0000000709 BTC 0,0000000797 BTC
2021-04-24 0,0000000000 BTC 1,147281 BTC 0,0000000440 BTC 0,0000000709 BTC
2021-04-23 0,0000000000 BTC 1,932290 BTC 0,0000000543 BTC 0,0000000440 BTC
2021-04-22 0,0000000000 BTC 1,558003 BTC 0,0000000575 BTC 0,0000000543 BTC
2021-04-21 0,0000000000 BTC 1,537729 BTC 0,0000000655 BTC 0,0000000575 BTC
2021-04-20 0,0000000000 BTC 2,599798 BTC 0,0000000730 BTC 0,0000000655 BTC
2021-04-19 0,0000000000 BTC 2,858289 BTC 0,0000000684 BTC 0,0000000730 BTC
2021-04-18 0,0000000000 BTC 5,160751 BTC 0,0000000793 BTC 0,0000000684 BTC
2021-04-17 0,0000000000 BTC 8,720776 BTC 0,0000000704 BTC 0,0000000793 BTC
2021-04-16 0,0000000000 BTC 1,564502 BTC 0,0000000415 BTC 0,0000000704 BTC
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android