electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00217795 4.1%
0,00000024 BTC 4.1%
42 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$912,74
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00208805 / $0,00242471
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain CHF (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-07 0,00202495 Fr. N/A
2020-07-06 0,00200480 Fr. 0,00202495 Fr.
2020-07-05 0,00196053 Fr. 0,00200480 Fr.
2020-07-04 0,00206032 Fr. 0,00196053 Fr.
2020-07-03 0,00210992 Fr. 0,00206032 Fr.
2020-07-02 0,00206886 Fr. 0,00210992 Fr.
2020-07-01 0,00194753 Fr. 0,00206886 Fr.
2020-06-30 0,00190002 Fr. 0,00194753 Fr.
2020-06-29 0,00215923 Fr. 0,00190002 Fr.
2020-06-28 0,00224948 Fr. 0,00215923 Fr.
2020-06-27 0,00231986 Fr. 0,00224948 Fr.
2020-06-26 0,00235188 Fr. 0,00231986 Fr.
2020-06-25 0,00238723 Fr. 0,00235188 Fr.
2020-06-24 0,00234254 Fr. 0,00238723 Fr.
2020-06-23 0,00267675 Fr. 0,00234254 Fr.
2020-06-22 0,00279059 Fr. 0,00267675 Fr.
2020-06-21 0,00281666 Fr. 0,00279059 Fr.
2020-06-20 0,00260968 Fr. 0,00281666 Fr.
2020-06-19 0,00275080 Fr. 0,00260968 Fr.
2020-06-18 0,00242776 Fr. 0,00275080 Fr.
2020-06-17 0,00255551 Fr. 0,00242776 Fr.
2020-06-16 0,00260443 Fr. 0,00255551 Fr.
2020-06-15 0,00228317 Fr. 0,00260443 Fr.
2020-06-14 0,00244329 Fr. 0,00228317 Fr.
2020-06-13 0,00226422 Fr. 0,00244329 Fr.
2020-06-12 0,00236809 Fr. 0,00226422 Fr.
2020-06-11 0,00243321 Fr. 0,00236809 Fr.
2020-06-10 0,00240432 Fr. 0,00243321 Fr.
2020-06-09 0,00253481 Fr. 0,00240432 Fr.
2020-06-08 0,00264273 Fr. 0,00253481 Fr.
2020-06-07 0,00274819 Fr. 0,00264273 Fr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android