Tiền ảo: 5946
Sàn giao dịch: 390
Giá trị vốn hóa thị trường: 219.346.971.879 $ -1,6%
Lưu lượng 24 giờ: 50.195.021.945 $
Ưu thế:
BTC 66,0%
ETH 8,44%
XRP 5,74%
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00319324 -3,8%
0,00000040 BTC -2,2%
39 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$3.778,34
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00318680 / $0,00337674
Circulating Supply
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2019-10-23 2,31 CLP$ N/A
2019-10-22 2,36 CLP$ 2,31 CLP$
2019-10-21 2,35 CLP$ 2,36 CLP$
2019-10-20 2,27 CLP$ 2,35 CLP$
2019-10-19 2,28 CLP$ 2,27 CLP$
2019-10-18 2,30 CLP$ 2,28 CLP$
2019-10-17 2,32 CLP$ 2,30 CLP$
2019-10-16 2,29 CLP$ 2,32 CLP$
2019-10-15 2,32 CLP$ 2,29 CLP$
2019-10-14 1,99 CLP$ 2,32 CLP$
2019-10-13 2,16 CLP$ 1,99 CLP$
2019-10-12 2,10 CLP$ 2,16 CLP$
2019-10-11 2,11 CLP$ 2,10 CLP$
2019-10-10 2,33 CLP$ 2,11 CLP$
2019-10-09 2,02 CLP$ 2,33 CLP$
2019-10-08 1,71 CLP$ 2,02 CLP$
2019-10-07 1,70 CLP$ 1,71 CLP$
2019-10-06 1,76 CLP$ 1,70 CLP$
2019-10-05 1,80 CLP$ 1,76 CLP$
2019-10-04 1,99 CLP$ 1,80 CLP$
2019-10-03 1,90 CLP$ 1,99 CLP$
2019-10-02 1,90 CLP$ 1,90 CLP$
2019-10-01 1,92 CLP$ 1,90 CLP$
2019-09-30 1,94 CLP$ 1,92 CLP$
2019-09-29 2,02 CLP$ 1,94 CLP$
2019-09-28 1,92 CLP$ 2,02 CLP$
2019-09-27 1,83 CLP$ 1,92 CLP$
2019-09-26 1,83 CLP$ 1,83 CLP$
2019-09-25 2,18 CLP$ 1,83 CLP$
2019-09-24 2,18 CLP$ 2,18 CLP$
2019-09-23 2,31 CLP$ 2,18 CLP$