🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00391239 6.4%
0,00000007 BTC 1.9%
60 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$155.531
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00359348 / $0,00420713
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain CLP (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-06 0,00000000 CLP$ 114.632.121 CLP$ 2,69 CLP$ N/A
2021-05-05 0,00000000 CLP$ 56.637.743 CLP$ 2,58 CLP$ 2,69 CLP$
2021-05-04 0,00000000 CLP$ 64.388.844 CLP$ 2,69 CLP$ 2,58 CLP$
2021-05-03 0,00000000 CLP$ 165.596.508 CLP$ 2,86 CLP$ 2,69 CLP$
2021-05-02 0,00000000 CLP$ 59.886.922 CLP$ 2,54 CLP$ 2,86 CLP$
2021-05-01 0,00000000 CLP$ 74.007.915 CLP$ 2,53 CLP$ 2,54 CLP$
2021-04-30 0,00000000 CLP$ 51.767.905 CLP$ 2,58 CLP$ 2,53 CLP$
2021-04-29 0,00000000 CLP$ 63.139.070 CLP$ 2,54 CLP$ 2,58 CLP$
2021-04-28 0,00000000 CLP$ 75.338.910 CLP$ 2,73 CLP$ 2,54 CLP$
2021-04-27 0,00000000 CLP$ 116.422.172 CLP$ 2,78 CLP$ 2,73 CLP$
2021-04-26 0,00000000 CLP$ 236.444.012 CLP$ 2,79 CLP$ 2,78 CLP$
2021-04-25 0,00000000 CLP$ 83.618.303 CLP$ 2,54 CLP$ 2,79 CLP$
2021-04-24 0,00000000 CLP$ 41.753.210 CLP$ 1,60 CLP$ 2,54 CLP$
2021-04-23 0,00000000 CLP$ 71.084.933 CLP$ 2,00 CLP$ 1,60 CLP$
2021-04-22 0,00000000 CLP$ 58.912.336 CLP$ 2,17 CLP$ 2,00 CLP$
2021-04-21 0,00000000 CLP$ 60.421.449 CLP$ 2,58 CLP$ 2,17 CLP$
2021-04-20 0,00000000 CLP$ 101.861.207 CLP$ 2,86 CLP$ 2,58 CLP$
2021-04-19 0,00000000 CLP$ 113.188.493 CLP$ 2,71 CLP$ 2,86 CLP$
2021-04-18 0,00000000 CLP$ 218.597.543 CLP$ 3,36 CLP$ 2,71 CLP$
2021-04-17 0,00000000 CLP$ 377.676.813 CLP$ 3,05 CLP$ 3,36 CLP$
2021-04-16 0,00000000 CLP$ 69.026.625 CLP$ 1,83 CLP$ 3,05 CLP$
2021-04-15 0,00000000 CLP$ 44.653.491 CLP$ 1,56 CLP$ 1,83 CLP$
2021-04-14 0,00000000 CLP$ 51.826.676 CLP$ 1,54 CLP$ 1,56 CLP$
2021-04-13 0,00000000 CLP$ 35.428.281 CLP$ 1,48 CLP$ 1,54 CLP$
2021-04-12 0,00000000 CLP$ 41.620.998 CLP$ 1,51 CLP$ 1,48 CLP$
2021-04-11 0,00000000 CLP$ 55.065.467 CLP$ 1,54 CLP$ 1,51 CLP$
2021-04-10 0,00000000 CLP$ 54.638.427 CLP$ 1,59 CLP$ 1,54 CLP$
2021-04-09 0,00000000 CLP$ 133.524.735 CLP$ 1,68 CLP$ 1,59 CLP$
2021-04-08 0,00000000 CLP$ 74.478.088 CLP$ 1,45 CLP$ 1,68 CLP$
2021-04-07 0,00000000 CLP$ 70.191.822 CLP$ 1,33 CLP$ 1,45 CLP$
2021-04-06 0,00000000 CLP$ 111.834.261 CLP$ 1,28 CLP$ 1,33 CLP$
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android