🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00378187 -0.9%
0,00000007 BTC -4.3%
60 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$87.458
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00353680 / $0,00386837
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain CZK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-07 0,00000000 Kč 2.644.938 Kč 0,081011 Kč N/A
2021-05-06 0,00000000 Kč 3.493.039 Kč 0,081919 Kč 0,081011 Kč
2021-05-05 0,00000000 Kč 1.731.452 Kč 0,078903 Kč 0,081919 Kč
2021-05-04 0,00000000 Kč 1.955.100 Kč 0,081624 Kč 0,078903 Kč
2021-05-03 0,00000000 Kč 5.009.490 Kč 0,086549 Kč 0,081624 Kč
2021-05-02 0,00000000 Kč 1.812.921 Kč 0,076954 Kč 0,086549 Kč
2021-05-01 0,00000000 Kč 2.240.566 Kč 0,076695 Kč 0,076954 Kč
2021-04-30 0,00000000 Kč 1.556.182 Kč 0,077524 Kč 0,076695 Kč
2021-04-29 0,00000000 Kč 1.935.347 Kč 0,077745 Kč 0,077524 Kč
2021-04-28 0,00000000 Kč 2.301.801 Kč 0,083533 Kč 0,077745 Kč
2021-04-27 0,00000000 Kč 3.533.921 Kč 0,084290 Kč 0,083533 Kč
2021-04-26 0,00000000 Kč 7.083.758 Kč 0,083457 Kč 0,084290 Kč
2021-04-25 0,00000000 Kč 2.501.874 Kč 0,076059 Kč 0,083457 Kč
2021-04-24 0,00000000 Kč 1.249.214 Kč 0,04788389 Kč 0,076059 Kč
2021-04-23 0,00000000 Kč 2.164.508 Kč 0,060830 Kč 0,04788389 Kč
2021-04-22 0,00000000 Kč 1.812.787 Kč 0,066901 Kč 0,060830 Kč
2021-04-21 0,00000000 Kč 1.868.566 Kč 0,079640 Kč 0,066901 Kč
2021-04-20 0,00000000 Kč 3.131.334 Kč 0,087866 Kč 0,079640 Kč
2021-04-19 0,00000000 Kč 3.490.242 Kč 0,083559 Kč 0,087866 Kč
2021-04-18 0,00000000 Kč 6.726.820 Kč 0,103395 Kč 0,083559 Kč
2021-04-17 0,00000000 Kč 11.626.379 Kč 0,093889 Kč 0,103395 Kč
2021-04-16 0,00000000 Kč 2.140.192 Kč 0,056839 Kč 0,093889 Kč
2021-04-15 0,00000000 Kč 1.362.284 Kč 0,04773948 Kč 0,056839 Kč
2021-04-14 0,00000000 Kč 1.586.780 Kč 0,04704312 Kč 0,04773948 Kč
2021-04-13 0,00000000 Kč 1.084.802 Kč 0,04518734 Kč 0,04704312 Kč
2021-04-12 0,00000000 Kč 1.280.636 Kč 0,04652245 Kč 0,04518734 Kč
2021-04-11 0,00000000 Kč 1.693.825 Kč 0,04745457 Kč 0,04652245 Kč
2021-04-10 0,00000000 Kč 1.680.611 Kč 0,04903937 Kč 0,04745457 Kč
2021-04-09 0,00000000 Kč 4.088.512 Kč 0,051489 Kč 0,04903937 Kč
2021-04-08 0,00000000 Kč 2.273.748 Kč 0,04425999 Kč 0,051489 Kč
2021-04-07 0,00000000 Kč 2.144.080 Kč 0,04073978 Kč 0,04425999 Kč
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android