🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00391228 4.8%
0,00000007 BTC 0.7%
60 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$80.290
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00365661 / $0,00389240
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain DKK (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-08 0,00000000 kr. 530.803 kr. 0,02275040 kr. N/A
2021-05-07 0,00000000 kr. 764.844 kr. 0,02342612 kr. 0,02275040 kr.
2021-05-06 0,00000000 kr. 1.006.816 kr. 0,02361204 kr. 0,02342612 kr.
2021-05-05 0,00000000 kr. 498.103 kr. 0,02269864 kr. 0,02361204 kr.
2021-05-04 0,00000000 kr. 563.740 kr. 0,02353587 kr. 0,02269864 kr.
2021-05-03 0,00000000 kr. 1.440.342 kr. 0,02488489 kr. 0,02353587 kr.
2021-05-02 0,00000000 kr. 521.284 kr. 0,02212727 kr. 0,02488489 kr.
2021-05-01 0,00000000 kr. 644.174 kr. 0,02205028 kr. 0,02212727 kr.
2021-04-30 0,00000000 kr. 447.548 kr. 0,02229527 kr. 0,02205028 kr.
2021-04-29 0,00000000 kr. 555.711 kr. 0,02232350 kr. 0,02229527 kr.
2021-04-28 0,00000000 kr. 660.053 kr. 0,02395346 kr. 0,02232350 kr.
2021-04-27 0,00000000 kr. 1.016.307 kr. 0,02424068 kr. 0,02395346 kr.
2021-04-26 0,00000000 kr. 2.038.055 kr. 0,02401125 kr. 0,02424068 kr.
2021-04-25 0,00000000 kr. 720.543 kr. 0,02190503 kr. 0,02401125 kr.
2021-04-24 0,00000000 kr. 359.781 kr. 0,01379083 kr. 0,02190503 kr.
2021-04-23 0,00000000 kr. 622.476 kr. 0,01749376 kr. 0,01379083 kr.
2021-04-22 0,00000000 kr. 521.266 kr. 0,01923734 kr. 0,01749376 kr.
2021-04-21 0,00000000 kr. 535.731 kr. 0,02283346 kr. 0,01923734 kr.
2021-04-20 0,00000000 kr. 897.868 kr. 0,02519433 kr. 0,02283346 kr.
2021-04-19 0,00000000 kr. 1.000.368 kr. 0,02394968 kr. 0,02519433 kr.
2021-04-18 0,00000000 kr. 1.930.364 kr. 0,02967071 kr. 0,02394968 kr.
2021-04-17 0,00000000 kr. 3.335.088 kr. 0,02693260 kr. 0,02967071 kr.
2021-04-16 0,00000000 kr. 614.009 kr. 0,01630671 kr. 0,02693260 kr.
2021-04-15 0,00000000 kr. 390.546 kr. 0,01368618 kr. 0,01630671 kr.
2021-04-14 0,00000000 kr. 455.402 kr. 0,01350126 kr. 0,01368618 kr.
2021-04-13 0,00000000 kr. 310.108 kr. 0,01291752 kr. 0,01350126 kr.
2021-04-12 0,00000000 kr. 365.966 kr. 0,01329467 kr. 0,01291752 kr.
2021-04-11 0,00000000 kr. 484.283 kr. 0,01356778 kr. 0,01329467 kr.
2021-04-10 0,00000000 kr. 480.496 kr. 0,01402064 kr. 0,01356778 kr.
2021-04-09 0,00000000 kr. 1.176.827 kr. 0,01482036 kr. 0,01402064 kr.
2021-04-08 0,00000000 kr. 653.700 kr. 0,01272470 kr. 0,01482036 kr.
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android