🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00220670 -24.6%
0,00000005 BTC -24.1%
93 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$48.876
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00224546 / $0,00898658
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain DOT (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-18 0,0000000000 DOT 1.121 DOT 0,00007580 DOT N/A
2021-05-17 0,0000000000 DOT 1.261 DOT 0,00006253 DOT 0,00007580 DOT
2021-05-16 0,0000000000 DOT 1.642 DOT 0,00006319 DOT 0,00006253 DOT
2021-05-15 0,0000000000 DOT 2.838 DOT 0,00006405 DOT 0,00006319 DOT
2021-05-14 0,0000000000 DOT 1.200 DOT 0,00007551 DOT 0,00006405 DOT
2021-05-13 0,0000000000 DOT 1.558 DOT 0,00008329 DOT 0,00007551 DOT
2021-05-12 0,0000000000 DOT 2.791 DOT 0,00032557 DOT 0,00008329 DOT
2021-05-11 0,0000000000 DOT 1.535 DOT 0,00007498 DOT 0,00032557 DOT
2021-05-10 0,0000000000 DOT 1.861 DOT 0,00008287 DOT 0,00007498 DOT
2021-05-09 0,0000000000 DOT 2.109 DOT 0,00009275 DOT 0,00008287 DOT
2021-05-08 0,0000000000 DOT 2.174 DOT 0,00009320 DOT 0,00009275 DOT
2021-05-07 0,0000000000 DOT 2.985 DOT 0,00009143 DOT 0,00009320 DOT
2021-05-06 0,0000000000 DOT 4.004 DOT 0,00009391 DOT 0,00009143 DOT
2021-05-05 0,0000000000 DOT 2.321 DOT 0,00010577 DOT 0,00009391 DOT
2021-05-04 0,0000000000 DOT 2.448 DOT 0,00010221 DOT 0,00010577 DOT
2021-05-03 0,0000000000 DOT 6.361 DOT 0,00010991 DOT 0,00010221 DOT
2021-05-02 0,0000000000 DOT 2.287 DOT 0,00009710 DOT 0,00010991 DOT
2021-05-01 0,0000000000 DOT 2.846 DOT 0,00009742 DOT 0,00009710 DOT
2021-04-30 0,0000000000 DOT 2.048 DOT 0,00010201 DOT 0,00009742 DOT
2021-04-29 0,0000000000 DOT 2.676 DOT 0,00010749 DOT 0,00010201 DOT
2021-04-28 0,0000000000 DOT 3.108 DOT 0,00011279 DOT 0,00010749 DOT
2021-04-27 0,0000000000 DOT 4.936 DOT 0,00011773 DOT 0,00011279 DOT
2021-04-26 0,0000000000 DOT 11.142 DOT 0,00013127 DOT 0,00011773 DOT
2021-04-25 0,0000000000 DOT 3.974 DOT 0,00012082 DOT 0,00013127 DOT
2021-04-24 0,0000000000 DOT 1.806 DOT 0,00006924 DOT 0,00012082 DOT
2021-04-23 0,0000000000 DOT 3.037 DOT 0,00008536 DOT 0,00006924 DOT
2021-04-22 0,0000000000 DOT 2.476 DOT 0,00009137 DOT 0,00008536 DOT
2021-04-21 0,0000000000 DOT 2.450 DOT 0,00010443 DOT 0,00009137 DOT
2021-04-20 0,0000000000 DOT 4.173 DOT 0,00011708 DOT 0,00010443 DOT
2021-04-19 0,0000000000 DOT 4.307 DOT 0,00010311 DOT 0,00011708 DOT
2021-04-18 0,0000000000 DOT 7.293 DOT 0,00011209 DOT 0,00010311 DOT
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android