🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00379489 -0.4%
0,00000007 BTC -1.4%
60 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$87.943
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00353680 / $0,00387472
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain EOS (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-07 0,0000000000 EOS 10.903 EOS 0,00033393 EOS N/A
2021-05-06 0,0000000000 EOS 18.620 EOS 0,00043669 EOS 0,00033393 EOS
2021-05-05 0,0000000000 EOS 12.630 EOS 0,00057555 EOS 0,00043669 EOS
2021-05-04 0,0000000000 EOS 13.399 EOS 0,00055938 EOS 0,00057555 EOS
2021-05-03 0,0000000000 EOS 35.620 EOS 0,00061541 EOS 0,00055938 EOS
2021-05-02 0,0000000000 EOS 12.726 EOS 0,00054018 EOS 0,00061541 EOS
2021-05-01 0,0000000000 EOS 16.166 EOS 0,00055336 EOS 0,00054018 EOS
2021-04-30 0,0000000000 EOS 12.410 EOS 0,00061824 EOS 0,00055336 EOS
2021-04-29 0,0000000000 EOS 15.239 EOS 0,00061217 EOS 0,00061824 EOS
2021-04-28 0,0000000000 EOS 17.821 EOS 0,00064674 EOS 0,00061217 EOS
2021-04-27 0,0000000000 EOS 28.179 EOS 0,00067212 EOS 0,00064674 EOS
2021-04-26 0,0000000000 EOS 66.833 EOS 0,00078739 EOS 0,00067212 EOS
2021-04-25 0,0000000000 EOS 22.936 EOS 0,00069727 EOS 0,00078739 EOS
2021-04-24 0,0000000000 EOS 10.521 EOS 0,00040329 EOS 0,00069727 EOS
2021-04-23 0,0000000000 EOS 17.067 EOS 0,00047963 EOS 0,00040329 EOS
2021-04-22 0,0000000000 EOS 13.195 EOS 0,00048696 EOS 0,00047963 EOS
2021-04-21 0,0000000000 EOS 12.999 EOS 0,00055404 EOS 0,00048696 EOS
2021-04-20 0,0000000000 EOS 22.017 EOS 0,00061781 EOS 0,00055404 EOS
2021-04-19 0,0000000000 EOS 22.321 EOS 0,00053439 EOS 0,00061781 EOS
2021-04-18 0,0000000000 EOS 39.646 EOS 0,00060938 EOS 0,00053439 EOS
2021-04-17 0,0000000000 EOS 62.996 EOS 0,00050873 EOS 0,00060938 EOS
2021-04-16 0,0000000000 EOS 12.588 EOS 0,00033430 EOS 0,00050873 EOS
2021-04-15 0,0000000000 EOS 8.218 EOS 0,00028799 EOS 0,00033430 EOS
2021-04-14 0,0000000000 EOS 9.901 EOS 0,00029354 EOS 0,00028799 EOS
2021-04-13 0,0000000000 EOS 7.640 EOS 0,00031824 EOS 0,00029354 EOS
2021-04-12 0,0000000000 EOS 8.688 EOS 0,00031563 EOS 0,00031824 EOS
2021-04-11 0,0000000000 EOS 11.745 EOS 0,00032905 EOS 0,00031563 EOS
2021-04-10 0,0000000000 EOS 12.333 EOS 0,00035988 EOS 0,00032905 EOS
2021-04-09 0,0000000000 EOS 29.265 EOS 0,00036854 EOS 0,00035988 EOS
2021-04-08 0,0000000000 EOS 17.652 EOS 0,00034361 EOS 0,00036854 EOS
2021-04-07 0,0000000000 EOS 14.675 EOS 0,00027884 EOS 0,00034361 EOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android