👋 2019 Year-End CoinGecko Report is here! Stay ahead of the curve and download the FREE report now!
Đăng nhập Đăng ký tài khoản
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00220021 1,4%
0,00000025 BTC -1,0%
40 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$1.482,94
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00211039 / $0,00220109
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-01-27 0,00001295 ETH N/A
2020-01-26 0,00001452 ETH 0,00001295 ETH
2020-01-25 0,00001337 ETH 0,00001452 ETH
2020-01-24 0,00001334 ETH 0,00001337 ETH
2020-01-23 0,00001270 ETH 0,00001334 ETH
2020-01-22 0,00001257 ETH 0,00001270 ETH
2020-01-21 0,00001319 ETH 0,00001257 ETH
2020-01-20 0,00001420 ETH 0,00001319 ETH
2020-01-19 0,00001401 ETH 0,00001420 ETH
2020-01-18 0,00001425 ETH 0,00001401 ETH
2020-01-17 0,00001476 ETH 0,00001425 ETH
2020-01-16 0,00001520 ETH 0,00001476 ETH
2020-01-15 0,00001607 ETH 0,00001520 ETH
2020-01-14 0,00001759 ETH 0,00001607 ETH
2020-01-13 0,00001734 ETH 0,00001759 ETH
2020-01-12 0,00001913 ETH 0,00001734 ETH
2020-01-11 0,00001817 ETH 0,00001913 ETH
2020-01-10 0,00001889 ETH 0,00001817 ETH
2020-01-09 0,00001843 ETH 0,00001889 ETH
2020-01-08 0,00001821 ETH 0,00001843 ETH
2020-01-07 0,00001791 ETH 0,00001821 ETH
2020-01-06 0,00001797 ETH 0,00001791 ETH
2020-01-05 0,00001845 ETH 0,00001797 ETH
2020-01-04 0,00001889 ETH 0,00001845 ETH
2020-01-03 0,00002071 ETH 0,00001889 ETH
2020-01-02 0,00001833 ETH 0,00002071 ETH
2020-01-01 0,00001876 ETH 0,00001833 ETH
2019-12-31 0,00001841 ETH 0,00001876 ETH
2019-12-30 0,00001803 ETH 0,00001841 ETH
2019-12-29 0,00001852 ETH 0,00001803 ETH
2019-12-28 0,00002055 ETH 0,00001852 ETH
CoinGecko for iOS
CoinGecko for Android