🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00130060 -1.7%
0,00000003 BTC 7.9%
51 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$28.834
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00124268 / $0,00151794
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain ETH (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Market Cap Volume Mở Đóng
2021-03-05 0,0000000000 ETH 19,329735 ETH 0,0000008760 ETH N/A
2021-03-04 0,0000000000 ETH 16,283386 ETH 0,0000008885 ETH 0,0000008760 ETH
2021-03-03 0,0000000000 ETH 13,100940 ETH 0,0000008205 ETH 0,0000008885 ETH
2021-03-02 0,0000000000 ETH 14,036027 ETH 0,0000007966 ETH 0,0000008205 ETH
2021-03-01 0,0000000000 ETH 18,666555 ETH 0,0000008576 ETH 0,0000007966 ETH
2021-02-28 0,0000000000 ETH 18,249203 ETH 0,0000008273 ETH 0,0000008576 ETH
2021-02-27 0,0000000000 ETH 16,315809 ETH 0,0000008273 ETH 0,0000008273 ETH
2021-02-26 0,0000000000 ETH 19,829200 ETH 0,0000009222 ETH 0,0000008273 ETH
2021-02-25 0,0000000000 ETH 20,494658 ETH 0,0000008593 ETH 0,0000009222 ETH
2021-02-24 0,0000000000 ETH 23,257628 ETH 0,0000008501 ETH 0,0000008593 ETH
2021-02-23 0,0000000000 ETH 19,492801 ETH 0,0000009227 ETH 0,0000008501 ETH
2021-02-22 0,0000000000 ETH 16,809999 ETH 0,0000009212 ETH 0,0000009227 ETH
2021-02-21 0,0000000000 ETH 23,160967 ETH 0,0000009290 ETH 0,0000009212 ETH
2021-02-20 0,0000000000 ETH 27,569902 ETH 0,0000009221 ETH 0,0000009290 ETH
2021-02-19 0,0000000000 ETH 22,488861 ETH 0,0000008584 ETH 0,0000009221 ETH
2021-02-18 0,0000000000 ETH 26,094070 ETH 0,0000009000 ETH 0,0000008584 ETH
2021-02-17 0,0000000000 ETH 32,147945 ETH 0,0000009591 ETH 0,0000009000 ETH
2021-02-16 0,0000000000 ETH 53,360 ETH 0,0000009367 ETH 0,0000009591 ETH
2021-02-15 0,0000000000 ETH 37,148854 ETH 0,00000103 ETH 0,0000009367 ETH
2021-02-14 0,0000000000 ETH 46,999024 ETH 0,0000009477 ETH 0,00000103 ETH
2021-02-13 0,0000000000 ETH 41,674503 ETH 0,0000008667 ETH 0,0000009477 ETH
2021-02-12 0,0000000000 ETH 29,414583 ETH 0,0000008773 ETH 0,0000008667 ETH
2021-02-11 0,0000000000 ETH 25,295938 ETH 0,0000007999 ETH 0,0000008773 ETH
2021-02-10 0,0000000000 ETH 17,480634 ETH 0,0000008423 ETH 0,0000007999 ETH
2021-02-09 0,0000000000 ETH 17,343891 ETH 0,0000007818 ETH 0,0000008423 ETH
2021-02-08 0,0000000000 ETH 16,924508 ETH 0,0000008184 ETH 0,0000007818 ETH
2021-02-07 0,0000000000 ETH 16,718779 ETH 0,0000008307 ETH 0,0000008184 ETH
2021-02-06 0,0000000000 ETH 28,728841 ETH 0,0000008374 ETH 0,0000008307 ETH
2021-02-05 0,0000000000 ETH 36,985741 ETH 0,0000008641 ETH 0,0000008374 ETH
2021-02-04 0,0000000000 ETH 38,733834 ETH 0,0000007570 ETH 0,0000008641 ETH
2021-02-03 0,0000000000 ETH 19,989036 ETH 0,0000007227 ETH 0,0000007570 ETH
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android