🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00156527 -3.4%
0,00000004 BTC -0.1%
94 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$27.562
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00151580 / $0,00165944
Cung lưu thông
? / 500.000.000

Electronic PK Chain KRW (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-06-12 0,00000000 ₩ 31.369.702 ₩ 1,76 ₩ N/A
2021-06-11 0,00000000 ₩ 39.932.672 ₩ 1,84 ₩ 1,76 ₩
2021-06-10 0,00000000 ₩ 47.436.419 ₩ 2,02 ₩ 1,84 ₩
2021-06-09 0,00000000 ₩ 35.904.167 ₩ 1,86 ₩ 2,02 ₩
2021-06-08 0,00000000 ₩ 43.657.682 ₩ 2,05 ₩ 1,86 ₩
2021-06-07 0,00000000 ₩ 51.573.991 ₩ 2,05 ₩ 2,05 ₩
2021-06-06 0,00000000 ₩ 64.022.421 ₩ 1,86 ₩ 2,05 ₩
2021-06-05 0,00000000 ₩ 31.256.366 ₩ 1,59 ₩ 1,86 ₩
2021-06-04 0,00000000 ₩ 64.622.537 ₩ 1,92 ₩ 1,59 ₩
2021-06-03 0,00000000 ₩ 27.065.717 ₩ 1,62 ₩ 1,92 ₩
2021-06-02 0,00000000 ₩ 29.160.474 ₩ 1,62 ₩ 1,62 ₩
2021-06-01 0,00000000 ₩ 31.597.379 ₩ 1,61 ₩ 1,62 ₩
2021-05-31 0,00000000 ₩ 27.358.728 ₩ 1,67 ₩ 1,61 ₩
2021-05-30 0,00000000 ₩ 11.088.389 ₩ 1,63 ₩ 1,67 ₩
2021-05-29 0,00000000 ₩ 14.287.617 ₩ 1,55 ₩ 1,63 ₩
2021-05-28 0,00000000 ₩ 37.052.908 ₩ 1,73 ₩ 1,55 ₩
2021-05-27 0,00000000 ₩ 52.213.249 ₩ 1,75 ₩ 1,73 ₩
2021-05-26 0,00000000 ₩ 60.412.452 ₩ 2,07 ₩ 1,75 ₩
2021-05-25 0,00000000 ₩ 83.650.117 ₩ 1,96 ₩ 2,07 ₩
2021-05-24 0,00000000 ₩ 28.554.154 ₩ 1,79 ₩ 1,96 ₩
2021-05-23 0,00000000 ₩ 47.129.465 ₩ 1,93 ₩ 1,79 ₩
2021-05-22 0,00000000 ₩ 53.820.860 ₩ 2,15 ₩ 1,93 ₩
2021-05-21 0,00000000 ₩ 56.629.031 ₩ 2,66 ₩ 2,15 ₩
2021-05-20 0,00000000 ₩ 56.482.052 ₩ 2,40 ₩ 2,66 ₩
2021-05-19 0,00000000 ₩ 62.873.445 ₩ 2,65 ₩ 2,40 ₩
2021-05-18 0,00000000 ₩ 49.036.889 ₩ 3,31 ₩ 2,65 ₩
2021-05-17 0,00000000 ₩ 60.226.960 ₩ 2,99 ₩ 3,31 ₩
2021-05-16 0,00000000 ₩ 79.994.104 ₩ 3,08 ₩ 2,99 ₩
2021-05-15 0,00000000 ₩ 150.425.808 ₩ 3,39 ₩ 3,08 ₩
2021-05-14 0,00000000 ₩ 54.203.133 ₩ 3,41 ₩ 3,39 ₩
2021-05-13 0,00000000 ₩ 63.223.011 ₩ 3,38 ₩ 3,41 ₩
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android