electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00220950 9.3%
0,00000024 BTC 10.2%
42 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$791,80
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00202198 / $0,00230865
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain KRW (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Mở Đóng
2020-07-05 2,49 ₩ N/A
2020-07-04 2,61 ₩ 2,49 ₩
2020-07-03 2,68 ₩ 2,61 ₩
2020-07-02 2,63 ₩ 2,68 ₩
2020-07-01 2,47 ₩ 2,63 ₩
2020-06-30 2,40 ₩ 2,47 ₩
2020-06-29 2,74 ₩ 2,40 ₩
2020-06-28 2,86 ₩ 2,74 ₩
2020-06-27 2,95 ₩ 2,86 ₩
2020-06-26 2,99 ₩ 2,95 ₩
2020-06-25 3,04 ₩ 2,99 ₩
2020-06-24 3,00 ₩ 3,04 ₩
2020-06-23 3,42 ₩ 3,00 ₩
2020-06-22 3,55 ₩ 3,42 ₩
2020-06-21 3,58 ₩ 3,55 ₩
2020-06-20 3,32 ₩ 3,58 ₩
2020-06-19 3,50 ₩ 3,32 ₩
2020-06-18 3,11 ₩ 3,50 ₩
2020-06-17 3,26 ₩ 3,11 ₩
2020-06-16 3,31 ₩ 3,26 ₩
2020-06-15 2,88 ₩ 3,31 ₩
2020-06-14 3,09 ₩ 2,88 ₩
2020-06-13 2,86 ₩ 3,09 ₩
2020-06-12 3,03 ₩ 2,86 ₩
2020-06-11 3,07 ₩ 3,03 ₩
2020-06-10 3,03 ₩ 3,07 ₩
2020-06-09 3,17 ₩ 3,03 ₩
2020-06-08 3,30 ₩ 3,17 ₩
2020-06-07 3,44 ₩ 3,30 ₩
2020-06-06 3,46 ₩ 3,44 ₩
2020-06-05 3,71 ₩ 3,46 ₩
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android