🔥 Mới nhất🔥 Báo cáo tiền điện tử hàng năm 2020 của chúng tôi vừa được đăng tải! Hãy đọc và hiểu về tình hình crypto trong năm 2020 - từ sự gia tăng của DeFi đến đợt tăng giá của Bitcoin và nhiều điều thú vị hơn! 🔎
electronic pk chain  (EPC)
Electronic PK Chain (EPC)
$0,00308430 -3.0%
0,00000005 BTC -2.3%
60 người thích điều này
Giá trị vốn hóa thị trường
?
KL giao dịch trong 24 giờ
$64.693
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$0,00305451 / $0,00346529
Cung lưu thông
? / 500.000.000
EPC
USD

Electronic PK Chain KWD (Dữ liệu lịch sử)

Ngày Vốn hóa thị trường Khối lượng Mở Đóng
2021-05-10 0,00000000 KD 22.490 KD 0,00100128 KD N/A
2021-05-09 0,00000000 KD 25.259 KD 0,00111059 KD 0,00100128 KD
2021-05-08 0,00000000 KD 26.146 KD 0,00112063 KD 0,00111059 KD
2021-05-07 0,00000000 KD 37.399 KD 0,00114549 KD 0,00112063 KD
2021-05-06 0,00000000 KD 48.997 KD 0,00114908 KD 0,00114549 KD
2021-05-05 0,00000000 KD 24.254 KD 0,00110528 KD 0,00114908 KD
2021-05-04 0,00000000 KD 27.548 KD 0,00115012 KD 0,00110528 KD
2021-05-03 0,00000000 KD 70.171 KD 0,00121234 KD 0,00115012 KD
2021-05-02 0,00000000 KD 25.376 KD 0,00107716 KD 0,00121234 KD
2021-05-01 0,00000000 KD 31.360 KD 0,00107346 KD 0,00107716 KD
2021-04-30 0,00000000 KD 21.967 KD 0,00109433 KD 0,00107346 KD
2021-04-29 0,00000000 KD 27.290 KD 0,00109626 KD 0,00109433 KD
2021-04-28 0,00000000 KD 32.311 KD 0,00117258 KD 0,00109626 KD
2021-04-27 0,00000000 KD 49.723 KD 0,00118599 KD 0,00117258 KD
2021-04-26 0,00000000 KD 99.663 KD 0,00117417 KD 0,00118599 KD
2021-04-25 0,00000000 KD 35.294 KD 0,00107297 KD 0,00117417 KD
2021-04-24 0,00000000 KD 17.623,50 KD 0,00067553 KD 0,00107297 KD
2021-04-23 0,00000000 KD 30.303 KD 0,00085162 KD 0,00067553 KD
2021-04-22 0,00000000 KD 25.413 KD 0,00093786 KD 0,00085162 KD
2021-04-21 0,00000000 KD 26.113 KD 0,00111298 KD 0,00093786 KD
2021-04-20 0,00000000 KD 43.795 KD 0,00122890 KD 0,00111298 KD
2021-04-19 0,00000000 KD 48.562 KD 0,00116261 KD 0,00122890 KD
2021-04-18 0,00000000 KD 93.787 KD 0,00144156 KD 0,00116261 KD
2021-04-17 0,00000000 KD 162.038 KD 0,00130854 KD 0,00144156 KD
2021-04-16 0,00000000 KD 29.800 KD 0,00079143 KD 0,00130854 KD
2021-04-15 0,00000000 KD 18.969,93 KD 0,00066478 KD 0,00079143 KD
2021-04-14 0,00000000 KD 22.078 KD 0,00065453 KD 0,00066478 KD
2021-04-13 0,00000000 KD 14.989,10 KD 0,00062437 KD 0,00065453 KD
2021-04-12 0,00000000 KD 17.676,26 KD 0,00064214 KD 0,00062437 KD
2021-04-11 0,00000000 KD 23.378 KD 0,00065495 KD 0,00064214 KD
2021-04-10 0,00000000 KD 23.208 KD 0,00067721 KD 0,00065495 KD
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho iOS
coingecko (thumbnail mini)
CoinGecko cho Android